Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1. Şirkete kayıt olma


1.1. 18 Yaşına girmiş, herhangi bir kişi (bundan sonra "Aday" olarak adlandırılacaktır) İş Ortağı (Müşteri) olabilir.

1.2. Şirkete kayıt, bir Adayın iş ortağı statüsünü seçerken sadece şahsen gerçekleştirebildiği gönüllü bir eylemdir. Aday, Müşteri statüsünde kaydını şahsen veya kendisini " Müşteri" programına davet eden iş ortağının yardımı ile (Adayın gönüllü rızası ile) yapabilir. Böyle bir rızanın onayı; doldurulup imzalanmış olan kayıt formu, elektronik mektup veya Müşterinin imzasını içeren basılı bir belgenin taranmış bir kopyası, ayrıca Şirketin web sitesinde mevcut olan araçlar vasıtası ile kişisel cep telefon numarasının veya mail adresini doğrulama işlemi olabilir. Adayın gönüllü rızası veya kişisel cep telefon numarasının veya mail adresinin doğrulama işlemi olmaksızın gerçekleştirilmiş olan kayıt işlemi geçersiz sayılmaktadır. Böyle bir kayıt işlemi Şirket tarafından iptal edilebilir, bunun yanı sıra iş ortağına İşbirliği Standartlarının 21. maddesinde belirtilen yaptırımlar uygulanabilir.

1.2.1. Şirketin veri tabanına bir Aday kaydetmenin sonucu, iş ortağı veya Müşterinin, kişisel ürün alımları ve tavsiye üzerine diğer kişiler tarafından yapılan satın alımlar için puanların verildiği Şirketin Web Sitesindeki Kişisel Hesaba erişim sağladığı bireysel bir kayıt numarasıdır.


1.3. Statü.

1.3.1. Aday, Müşteri veya iş ortağı statüsünü seçip seçilmiş olan statüye uygun bir şekilde kaydını yapar.

1.3.2. İş ortağı statüsünün korunmasının şartı, arka arkaya gelen dört ay içinde en az bir defa 100 puanlık aylık Kişisel Ciro normunu yerine getirebilmektir. Arka arkaya dört ay boyunca 100 puanlık Kişisel Ciro normunu yerine getirmeyen iş ortağı, Müşteri statüsüne geçirilir.

1.3.3. Kaydolduktan sonra Müşteri, statüsünü iş ortağı statüsüne kapalı sitedeki BackOffice üzerinden gerçekleştirilebilir.1.4. İş ortağının garantileri.

1.4.1. Şirkete kaydını yapan herhangi bir Aday üzerine belirli yükümlülükleri alır ve Şirkete kayıt işlemi sırasında ve kaydının geçerlilik süresi boyunca aşağıdaki hususları kabul eder, onaylar ve garanti eder:
‒ Adayın ikamet ettiği ülkenin mevzuatına ve Şirketin tüm şartlarına göre Şirkete kayıt yapması hakkına sahip olduğunu;
‒ Şirket ile İşbirliği Standartlarına aykırı olan faaliyetlerde bulunmadığını;
‒ Şirkete herhangi bir maddi zarar vermeyeceğini;
‒ Şirket ile İşbirliği Standartlarını ihlali nedeniyle kaydının daha önce iptal edilmiş olmadığını;
‒ Kayıt Formunda doğru kişisel verilerini belirttiğini.


1.5. Adayın Şirket sistemine kaydedilmesi.

1.5.1. Şirket, Adayın kaydını mevcut olan iş ortağının önerisi üzerine ve Adayın Kayıt Formundaki iş ortağına dair bölümü doldurması veya online-formda belirtmesi şartı ile gerçekleştirir.

1.5.2. Adayın doğrudan, önerisiz kaydolması durumunda, Lider İş ortakları listesinden, Liderini seçebilir veya Lider belirtmeden kaydolabilir.

1.5.3. Aday Kayıt Formunu hatasız bir şekilde doldurmalıdır. Formun Adayın başka iş ortağının İş Yapısına veya başka bir döneme kaydedilmesine yol açan hatalar ile doldurulması gibi durumlarda ikramiye tekrardan hesaplanmayacaktır. Aday yaptığı hataları Şirkete bildirmeli ve 1.7. madde uyarınca Kayıt Formunda hataların düzeltilmesi için başvuruda bulunmalıdır.

1.5.4. Kayıt anında Adayın Şirkette geçerli olan başka bir Sözleşmesi olmamalıdır. Aksi takdirde son olan kayıt geçersiz sayılacak ve iş ortağına
5. maddede öngörülen yaptırımlar uygulanacaktır.

1.5.5. Şirket Adaya, kayıt işlemi sırasında iş ortağı olarak kendisine işbirliği teklifinde bulunup Şirketin sunduğu avantajları tanıtmış olan ilk iş ortağı göstermeyi önerir. Ancak doğrudan satış sektöründe Liderin önemini dikkate alarak kayıt işlemi tamamlanmadan önce Lider seçiminde nihai karar alma hakkı Adaya ait olacaktır.

1.5.6. Adayın eşinin daha önceki dönemlerde Şirkette kaydının olması durumunda Eğitmen 2. maddede öngörüldüğü şekilde seçilmelidir.

1.5.7. Özel işletme sahibi ve çalışanları sadece, işbu özel işletmenin açılması için öneride bulunan Lider'in İş Yapısında kayıt olabilir. 1.5.7. maddenin ihlalinin tespit edilmesi durumunda Şirket, iş ortağı / Müşteriyi ve ekibini işbu özel işletmenin açılması için öneride bulunan Lider'e aktarma hakkına sahiptir.


1.6. Kaydın reddi.

1.6.1. Şirket Adayın kaydını ve yeniden yapmış olduğu kaydı reddetme hakkını saklı tutar.

1.6.2. Online-kayıt işlemini sadece kaydın gerçekleştirildiği ülkenin mevzuatına uygun olarak elde edilen kişisel cep telefon numarasına veya mail adresine sahip olan Adaylar yapabilirler.

1.7. Kayıt sırasında yapılan hataların düzeltilmesi.

1.7.1. Kayıt işlemi sırasında yanlış Eğitmeni belirten İş ortağı (Müşteri) kayıt gününden itibaren 30 (otuz) gün içinde Şirkete, geçerli olan iş ortağının yazılı iznini de ekleyip hata düzeltme başvurusunda bulunabilir. Sunulan belgeler temelinde Şirket gereken düzeltmeleri girecektir.

1.7.2. İş ortağının (Müşterinin) kayıt gününden 30 (otuz) gün geçtikten sonra tespit edilen kayıt hataları 3.1. maddede öngörüldüğü şekilde düzeltilir.

1.7.3. Hata düzeltme başvurusu ile iş ortağının dilekçesi Şirkete şahsen, posta yolu ile veya şirketin  elektronik posta adresinden ulaştırılabilir.2. Eşlerin kaydı ve faaliyetlerinin kuralları


2.1. Eşlerin kaydı ve faaliyetlerinin kuralları.

2.1.1. Tescil edilmiş evlilik içerisinde bulunan eşler, ortak kayıt numarasıyla veya ayrı kayıt numaralarıyla kaydolabilirler. Bu durumda ikincisinin Lideri olarak kayıt numarasını ilk alan eş sayılmaktadır.

2.1.2. Kayıt numarasını alan eş, kayıt numarasına sahip olmayan eş tarafından yapılan ve Şirket İle İşbirliği Standartlarına aykırı olan herhangi faaliyetten sorumludur.

2.1.3. Eşlerin farklı Liderlere sahip olmaları ve farklı iş yapılarında faaliyet göstermeleri yasaktır.

2.1.4. Her biri Şirket ile farklı İş Yapılarının dâhilinde iş yapan iki iş ortağının evlenmesi durumunda onlar kendi kayıt numaralarını ve İş Yapılarını koruyabilir veya tek bir İş Yapısında faaliyetlerine devam edebilirler (bu durumda önceki İş Yapısı bir önceki Liderler Dizisinde kalacaktır).

2.1.5. Evli eşlerin boşanmaları durumunda sadece kayıt numarasına sahip olan eş Şirket tarafından iş ortağı olarak kabul edilir, dolayısıyla da sadece kendisi bonusları, prim ödemelerini, iş araçlarını ve ödülleri alma hakkına sahiptir. Boşanan eşler arasında Şirket ile işten gelen gelirlerin elde edilmesine ilişkin her türlü anlaşmalar eşlerin kendileri tarafından düzenlenmeli ve Şirketten yazılı onay alınmalıdır. Şirketin yazılı onayı olmadan bonus tahakkuklarının, primlerin, Şirket ile yapılan işten gelen gelirlerin, ödüllerin veya iş araçlarının paylaşılmasına ilişkin herhangi diğer anlaşmalar kabul edilmemektedir.

2.1.6. İş ortağı olan eşle boşanması durumunda ikinci eş, boşandıktan sonra herhangi bir zamanda kaydını yapabilir ve aynı Lider veya iş ortağı altında veya başka bir İş Yapısında yeni bir kayıt numarası alabilir.

2.1.7. Tek bir kayıt numarası altında faaliyetlerini sürdüren ve resmi olarak evli olan eşlerin bonusları ve ikramiyeleri tek bir tutar şeklinde tahakkuk edilir, iş kariyerindeki statüler ikisine ve aynı anda verilir, statü rözetleri ikisine sunulur, iş araçları ve ödüller ise ikisi için tek bir tane olmak üzere teslim edilir. Lider statüsü olan iş ortağı, İş Yapısındaki Diş ortağının eşine de statüsün verilmesi için Şirkete başvuruda bulunarak onun aktifliğini teyit eder.

2.1.8. Ayrı kayıt numaraları altında hareket eden eşlerin faaliyetleri ve sonuçları ayrı ayrı hesaplanmaktadır.


2.2. Akrabaların kayıt prosedürleri ve faaliyetlerinin kuralları

2.2.1. İş ortağı veya Müşteri'nin yakın akrabalarının (veliler, çocuklar, öz erkek kardeşleri ve kız kardeşleri) Şirket tarafından kaydı yapılabilir, ancak böyle bir akraba, iş ortağı / Müşteri'nin kayıtlı olduğu aynı iş yapısında ve daha düşük bir seviyede kaydedilir.3. Şirket ile işbirliği kurallarının değişmesi ve işbirliğinin sonlandırılması.


3.1. Lider değişimi.

3.1.1. Liderini değiştirme isteğini beyan eden iş ortağı, Müşteri Şirkete yazılı bir dilekçe ile geçerli bir gerekçe sunmalı ve bu dilekçeye aşağıdakileri eklemelidir:

– En Üst Lider'e kadar ve Bir Basamak üsteki Lider dahil olmak üzere İş Yapısında üstünde bulunan tüm eğitmenlerin yazılı onaylarını,
– yeni iş ortağının yazılı onayını. Almalıdır.


3.1.2. Liderini değiştiren İş ortağı veya Müşterinin kurduğu tüm İş Yapısı eski iş ortağının İş Yapısında kalacaktır.

3.1.3. Liderin değişimi ile ilgili karar Şirket tarafından her bir olay için ayrı ayrı verilir.

3.1.4. Şirket, sunulan gerekçeleri yetersiz gördüğü takdirde Diş ortağının Lider değiştirme ile ilgili başvurusunu tek taraflı olarak reddetme hakkına sahiptir.

3.2. Eğitmensiz İş Yapısı.

İş ortaklarının, Müşterilerin ve onların İş Yapılarının Lidersiz kalması durumunda Şirket her iki tarafın onayı ile ve özel şartlar altında onları diğer Liderlere bağlayabilir.


3.3. Şirket ile işbirliğinin sonlandırılması.

Şirket ile işbirliğinin sona ermesinin gerekçeleri:

3.3.1. Kayıt iptali.

İş ortağının veya Müşterinin kayıt ayından itibaren dört ardışık ay boyunca alışveriş gerçekleştirmemesi durumunda kayıt otomatik olarak iptal edilmektedir. Kayıt iptalinden sonra herhangi bir zamanda İş Yapısını ve Liderini seçerek yeniden kaydolunabilir.

3.3.1.1. Kayıt ayı dahil olmak üzere ilk dört ay içinde iş ortağının / Müşterinin alışverişleri gerçekleştirmesi durumunda kayıt, daha sonraki ardışık 6 ay boyunca bireysel numarasına kayıtlı olan alışverişlerin yapılmaması durumunda otomatik olarak iptal edilecektir.

3.3.2. İş ortağı veya Müşterinin isteği üzerine kaydın iptal edilmesi.

3.3.2.1. İş ortağı / Müşteri Şirkete ilgili dilekçeyi vererek kaydını herhangi bir zamanda sonlandırabilir.

3.3.2.2. İş ortağı/ Müşterinin kaydı, dilekçenin alınmasından bir ay sonra feshedilir. Belirtilen sürenin bitiminden önce başvurunun geri çekilmesi halinde başvuru yapılmamış sayılır ve kaydın geçerliliği devam eder.

3.3.3. Kaydın Şirket inisiyatifiyle feshi.

3.3.3.1. Şirket, sebepleri açıklamadan kendi inisiyatifi ile iş ortağının kaydını sonlandırma hakkına sahiptir.

3.3.3.2. Şirket, iş ortağı kaydının sonlandırılmasını iş ortağına, Liderine ve İş Yapısının Liderine e-posta yolu ile bildirir.

3.3.3.3. Kaydının Şirket inisiyatifi üzerine sonlandırılması durumunda İş ortağı Şirketten her bir kimsenin adı altında herhangi bir ödemeyi ve tazminatı talep etme hakkına sahip değildir.


3.4. Şirket ile işbirliğin sonlandırılmasının sonuçları.

3.4.1. Herhangi bir sebepten dolayı Şirket ile işbirliğinin
sonlandırılması durumunda İş ortağı aşağıdakileri yapmalıdır:
– Kendisini Şirket iş ortağı olarak tanıtmayı sonlandırmalı;
– İş ortağı olarak Kazanç Planında ve İşbirliği Standartlarında öngörülmüş herhangi faaliyetleri sonlandırmalı;
– Şirketin ticari markalarını, ticari işaretlerini, firma isimlerini, amblemlerini, logolarını ve diğer fikri mülkiyet nesnelerini kullanmayı sonlandırmalı.

3.4.1.1. Sebeplerden herhangi birinden dolayı Şirket ile işbirliğinin sonlandırılması durumunda iş ortağının veya Müşterinin kayıt numarasında birikmiş tüm bonuslar iptal edilmektedir.

3.4.2. Şirket ile işbirliği sonlandırmış iş ortağı, Ürünlerin alıcısı olma hakkına sahiptir.

3.4.3. Şirket ile işbirliğinin sonlandırılması durumunda iş ortağının İş Yapısı bir üst Lidere geçmektedir.

3.4.3.1. Statüsü Takım Lideri veya daha yüksek olan iş ortağının Şirket ile işbirliğinin sonlandırılması durumunda, İş Yapısı bir üst lidere geçmektedir. İş Yapısının kendisine geçtiği Lider için bu durum ikramiyenin hesaplanmasında dikkate alınır, ancak kalifiye statüsünün ve ayrıca ilave bonuslarının verilmesi için dikkate alınmaz.


3.4.4. Şirket ile işbirliğinin sonlandırılmasından sonra Şirket İş ortağının Şirkete ait Web Sitesindeki Kişisel Hesabına erişimini bloke eder.

3.5. Şirket ile işbirliğinin yeniden başlaması.

3.5.1. 3.3.1. maddede belirtilmiş sebep ile Şirket ile işbirliğini sonlandırmış iş ortağı ve Müşteri herhangi bir zamanda ve herhangi statü ile Şirkete yeniden kaydolabilir ve yeni kayıt numarasını alabilir.

3.5.2. Şirket ile işbirliğini 3.3.2., 3.3.3. maddelerde belirtilmiş sebeplerle sonlandırmış iş ortağının, kayıt numarasıyla kişisel alışverişlerin sonlandığı aydan 12 ay geçtikten sonra herhangi bir statü ile Şirkete yeniden kaydolabilir.

3.5.2.1. Şirket ile işbirliğini 3.3.2., 3.3.3. maddelerde belirtilmiş sebeplerle sonlandırmış iş ortağının eşi, iş ortağının kayıt numarasıyla kişisel alışverişlerin sonlandığı aydan itibaren 12 ay geçtikten sonra herhangi bir statü ile Şirkete kaydolabilir.

3.5.3. 3.3.2. ve 3.3.3. maddelerde belirtilen gerekçelerle Şirket ile işbirliğini sonlandıran Müşteri ve eşi, kaydının sona erdiği aydan itibaren en erken 6 (altı) ay sonra Şirkete herhangi bir statü ile kaydolabilir.

3.5.4. Şirket, Şirket ile işbirliğini 3.3.2., 3.3.3. maddelerde belirtilmiş sebeplerle sonlandırmış iş ortağının yeniden kaydını reddetme veya kaydın yasak olduğu süreyi arttırma hakkına sahiptir. 

3.5.5. iş ortağının Şirket ile işbirliğinin yeniden başlatılması durumunda daha önce oluşturduğu İş Yapısı iş ortağına iade edilmemektedir.

3.5.6. Şirket ile işbirliğinin yeniden başlatılması durumunda kayıt numarasındaki bonusların birikmesi sıfırdan başlamaktadır.4. Aile kayıt numarası ve hakların veraset yoluyla devri


4.1. Aile kayıt numarasının düzenlenmesi.

4.1.1. İş ortağı kendi kayıt numarasına eşini veya bir yakın akrabasını (veliler, çocuklar, öz kardeşler) dahil etme hakkına sahiptir.

4.1.2. İş ortağı eşine veya akrabasına ilişkin bilgileri belirterek aşağıdaki belgeleri Şirkete teslim etmelidir:

1) eş/akrabanın Şirket ile işbirliği yapmak istediğine dair dilekçesi;
2) Kimlik, pasaport kopyası;
3) Evlilik cüzdanının kopyası (eşler için);
4) Akrabalık ilişkisini kanıtlayan belge kopyası.

4.1.3. Şirket, Aile kayıt numarasını düzenlemek isteyen iş ortağının dilekçesini 7 (yedi) iş günü içerisinde incelemeyi ve inceleme sonuçlarını iş ortağına yazılı şekilde bildirmeyi taahhüt etmektedir. Şirket, İş ortağının dilekçesini kabul etme veya sunulmuş dayanakların yetersiz görülmesi durumunda Aile kayıt numarasını düzenlemeyi reddetme hakkına sahiptir.

4.2. Aile kayıt numarasına eklenen eşe/akrabaya ilişkin gereklilikler.

4.2.1. Eş/akraba, Bonivias markasının, Şirketin çalışma prensiplerinin ve  Kazanç Planı, İşbirliği Standartları hakkında gerekli bilgilere sahip olmalıdır.


4.2.2. Eş/akraba, İş ortağı Satış yapısının yönetimi, motivasyonu ve eğitimi konusundaki sorumluluğu üstlenmeyi taahhüt etmektedir.

4.2.3. Eş/akraba, İş ortağı Satış yapısını korumayı ve cirosunu arttırmayı taahhüt etmektedir.


4.2.4. Eş/akraba, dilekçesinde 4.2.1–4.2.3. maddelerde belirtilmiş tüm şartları kabul ettiğini belirtmelidir.

4.3. Aile kayıt numarasında biriken prim ve bonus ödemeleri, Şirkete kaydını daha erken yapan iş ortağına tahakkuk edilir.
Tüm bonuslar ve primler tek tutarda tek bir hesaba ödenmektedir. Paylaştırma bölme ayrı hesaplara transfer yapılamaz


4.4. Aile kayıt numarasının düzenlenmesinden önce iş ortağının ulaştığı seviyeler ve iş ortağına verilmiş rözetler eşe/akrabaya sunulmamaktadır.

Daha ilerde iş kariyerinde sonraki statülere ulaşıldığında, unvanlar ve statüler Aile kayıt numarasının her iki üyesine de verilmektedir. Kalifiye ödülü ikisi için tek bütün olarak, statü rözetleri ise ikisine birer adet verilmektedir.

4.5. Akrabalar arasında tartışmalı durumların ortaya çıkması veya eşlerin boşanmaları durumunda sadece Şirkete kaydolmuş akraba/eş, Şirket tarafından iş ortağı olarak kabul edilir ve dolayısıyla sadece o kişi bonusları, primleri, iş araçlarını ve ödülleri alma hakkına sahiptir. Şirket ile sürdürülen işten elde edilen gelirlere ilişkin eşler/akrabalar arasındaki herhangi anlaşmalar, aile kayıt numarasının üyeleri tarafından düzenlenmeli ve Şirket tarafından yazılı bir şekilde onaylanmalıdır. Bonus tahakkuklarının, primlerin, Şirket ile sürdürülen işten elde edilen gelirlerin, ödüllerin veya iş araçlarının paylaşılmasına ilişkin herhangi diğer anlaşmalar Şirketin yazılı onayı olmadan kabul edilmemektedir.

4.6. Aile kayıt numarasına eklenen eş/akraba herhangi zamanda kendi inisiyatifi, Şirketin inisiyatifi, Şirkette kayıtlı olan iş ortağının inisiyatifi üzerine bu numaradan silinebilir.

4.7. Şirkete Aile kayıt numarasını kaydettirmiş iş ortağı bu numaraya ilişkin haklarını eşine/akrabasına devretme hakkına sahip değildir.

4.8. Aile kayıt numarasına ilişkin kayıt sonlandırma hakkı sadece kayıt numarasını Şirkete ilk kaydettiren iş ortağına aittir.


4.9. Hakların veraset yoluyla devri.


4.9.1. İş ortağının vefat etmesi durumunda, iş ortağı olarak faaliyetlerine ilişkin mülkiyet hakları veraset yoluyla devredilmektedir.

4.9.2. Mülkiyet haklarının mirasçılara devredilmesi için verilen süre – iş ortağının ölüm tarihinden itibaren üç aydır. Bunun için iş ortağının mirasçıları Şirkete aşağıdaki belgeleri sunmalıdırlar:

1) Mirasçının Şirket ile işbirliği yapma niyetlerine ilişkin olan ve Eğitmen ve en az  Lider seviyesindeki birinci İş ortağı tarafından tasdik edilmiş dilekçesi;


2) Mirasçının Kimlik Pasaport kopyası;

3) İş ortağının resmi ölüm belgesinin kopyası;

4) Mirasçının ve İş ortağının akrabalık ilişkilerini kanıtlayan belgenin kopyası.


4.9.3. İş ortağının mülkiyet haklarını veraset yoluyla edinmenin reddedilmesi veya ölen İş ortağının mirasının 3 (üç) ay içerisinde kabul edilmemesi durumunda İş ortağının kaydı sonlandırılmaktadır. İş ortağının kurduğu İş Yapısı, ölen iş ortağının doğrudan Liderine devredilmektedir.

4.9.4. İş ortağı olmayan devri alan Şirkete kaydolmalıdır. Bununla birlikte devri alana, İş Yapısına ilişkin haklar devredilmektedir. Hakların veraset yoluyla devredildiği iş ortağı kayıt numarası feshedilmektedir.

4.9.5. Devralan, iş ortağının haklarının kendisine devredildiği tarihten itibaren bir takvim yılının sona ermesi üzerine eğer almış ise yeni kalifiye ödüllerini ve rözetleri alma hakkını kazanır.

Bu geçici kısıtlama, devralanın statüsüne ilişkin yeterliğini tam ölçüde edinmesi ve ayrıca hakları devreden iş ortağının başarılarını kullanması yerine İş Yapısının büyümesine ve gelişmesine sağladığı kişisel etkisini kanıtlaması amacıyla getirilmiştir.

4.9.6. Devralanın iş ortağı haklarını kazanmasından itibaren 12 (on iki) ay içerisinde sıradaki iş-kariyer statüsüne ulaşması Şirket tarafından tanınmamakta, rözetler ve kalifiye ödülleri verilmemektedir.

4.9.7. Madde 4.9.6 ile belirlenen kuralın istisnası: Devralanın, iş ortağı haklarını kazanmasından itibaren 12 (on iki) takvim ayı içerisindekiler dahil olmak üzere ulaştığı ikinci ve sonraki iş-kariyer statüleridir.

4.9.8. Hakların veraset yoluyla devredilmesi durumunda
Lider düzeyindeki üst iş ortağı devredilen İş Yapısını, gelişmesi ve istikrarının korunması amacıyla optimize etme hakkına sahiptir. Optimizasyon sadece veraset yoluyla devredilen İş Yapısının çerçevesinde mümkündür.

4.10. Müşterinin vefat etmesi durumunda Müşteri statüsündeki faaliyetlerine ilişkin mülkiyet hakları veraset yoluyla devredilmemektedir.

5. Mükerrer kayıt

5.1. Mükerrer kayıt – geçerli kayıt numarasına sahip olan iş ortağı / Müşterinin yeni Eğitmeni belirterek tekrardan yapılan kayıt ve ayrıca işbu Kuralların 3.5.2. maddesinin ihlali ile yapılan kayıttır.

5.2. Ayrıca mükerrer kayıt, İş ortağının / Müşterinin eşinin veya yakın bir akrabasının başka Eğitmene ait olan başka bir İş Yapısına yapılan kayıttır.

5.3. Şirket, mükerrer kayıtların yapılmasını yasaklamaktadır.

5.4. Mükerrer kaydın yapılmasına ilişkin dilekçeler Şirkete yazılı olarak mükerrer kaydın gerçekleşmesinden itibaren 12 (on iki) ay içerisinde sunulabilir. Belirtilen süre bittikten sonra sunulan dilekçeler Şirket tarafından incelenmemektedir.

5.5. Mükerrer kaydın teyit edilmesi durumunda:
– Tekrardan yapılan kayıt Şirketin inisiyatifi üzerine sonlandırılır;
– Mükerrer kayda izin veren kişinin İş Yapısı Şirket tarafından önceki Eğitmenine aktarılır;
– Eşin veya yakın bir akrabanın Kayıt Numarası ve oluşturduğu İş Yapısı daha önce kayıtlı olan eşin/akrabanın İş Yapısına aktarılır;
– İş Yapısında mükerrer kaydın gerçekleştiği Lidere karşı, mükerrer kaydı yapılan Diş ortağının ve grubunun cirosu için tahakkuk edilmiş ödemenin iki katı tutarında ceza uygulanır. Ceza tutarı, Lidere son tam dönem için yapılan ödeme baz alınarak hesaplanır.


5.6. İş ortağı / Müşteri, Şirketin veri tabanında sadece bir Kayıt Numarasına sahip olabilir. Birden fazla Kayıt Numarası üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak kontrol gerçekleştirilmesi, ayrıca sahteciliğin ve sahte bir kişinin adına yapılan kaydın tespiti sonucunda Şirket böyle bir kaydı iptal etme hakkına sahip olmanın yanı sıra kayda bağlı oluşturulan iş yapısını (mükerrer kaydın yapılması durumunda) ilk kayıt numarasına bağlayabilir.
Yönetim Şirketi / İletişim Merkezi çalışanlarının talebi üzerine kendi kayıt gerçeğini onaylamayan ve kayıt işlemi sırasında iletişim bilgileri olarak belirtilen e-postaya, telefona (çağrı veya SMS'e) 2 ay boyunca en az bir kez yanıt vermeyen İş ortağı / Müşterinin kaydı sahte olarak kabul edilir.
Sahte numaralar altında faaliyetler (sahte numaraların kaydolması, bu numaralara Şirketin bonus ve motive edici programlarına katılmak için puanların geçirilmesi) tespiti halinde Şirket, para cezası veya fesih dahil olmak üzere diğer yaptırımlar uygulama hakkını saklı tutar. Ekibinde sözü edilen ihlallerin meydana geldiği İş ortağı, Şirketin düzenlediği tüm reytinglere, Promosyonlara, motive edici ve bonus programlarına (Otomobil proje'sine, Liderler için yapılan Promosyonlar ve bonus programları, Tatil Organizasyonlarına) katılımlardan hariç tutulur. Ödenmiş olan ikramiyeler, hesaba sonradan yapılacak tahakkuklardan ceza olarak düşürülmektedir.


5.7. Şirket, kararını ihlal edenler, İş ortaklarına ve İş Yapısının Liderlerine yazılı olarak bildirmektedir.

6. Açık olmayan piyasalarda sıfır faaliyet politikası

6.1. Açık olmayan piyasalarda Şirket sıfır faaliyet politikasına bağlı kalmaktadır.
Açık olmayan piyasa – Şirketin resmi faaliyetlerine başlamadığı ülkedir. Şirketin faaliyetlerinin başlangıcı olarak Şirketin distribütörü veya özel işletme tarafından veya resmi Online Satış Mağazası üzerinden satışların başlatılması kabul edilmektedir. Şirketin yeni bir ülkeye açılmasını (yayınlarda veya Şirketin Web Sitesinde) açıklamaması durumunda böyle bir ülkede sıfır faaliyet politikası uygulandığı için herhangi faaliyetlerin sürdürülmesi yasaktır.


6.2. Açık olmayan piyasalarda sıfır faaliyet politikasının kuralları:

6.2.1. Açık olmayan piyasalarda ülkenin İnternet alanında Şirkete ilişkin web siteleri kurmak dahil olmak üzere Şirketin ürünlerini tanıtmak ve pazarlamak, diğer insanları Şirket ile işbirliğine davet etmek yasaktır.

6.2.2. Şirketin siparişi dışında üretilen Marka Literatürünün ve Markanın eğitim malzemelerinin getirilmesi, ithal edilmesi, satılması, diğer şekillerde kullanılması yasaktır.

6.2.3. Getirilme sebebi ne olursa olsun açık olmayan ülkeye Markanın herhangi Literatürünün ve eğitim malzemelerinin ithal edilmesi yasaktır. İzin belgeleri, tescil, işaretleme olmadan Ürünlerin ithalatı, ihlal edenin ve Şirketin idari suçundan, ceza suçundan sorumlu tutulmalarına, cezaları ödemelerine ve Ürünlere ve materyallere el konulmasına sebep olabilir. Bu tür eylemler Markanın ve Ürünlerinin itibarına zarar vermenin yanı sıra Şirketin bu ülkede resmi faaliyetlerine başlama olasılığı için tehdit oluşturmaktadır.

6.2.4. Açık olmayan piyasanın potansiyel Müşterilerinin ve iş ortaklarının davet edilmesine yönelik Şirket ürünlerinin ve/veya işinin herhangi bir şekilde tanıtımı hem bu piyasa sınırlarında hem de Şirketin resmi faaliyetlerini sürdürdüğü piyasalarda yasaktır.

6.2.5. Şirket çalışanı olarak tanıtılmak yasaktır. Herhangi bir açık olmayan ülkede kendinizi Şirketin münhasır temsilcisi olarak göstermeniz yasaktır.


6.2.6. Açık olmayan piyasalarda Adayların "ön kaydını" yapmak yasaktır. Adayın herhangi belgeleri düzenlemesi kendisi için herhangi bir yükümlülük oluşturmaz.

6.2.7. Şirket ilgili ülkede resmi faaliyetlerinin başlama tarihini ilan etmeden önce Şirketin faaliyetlerine bağlı buluşmaları (bire bir olanlar dahil olmak üzere), toplantıları düzenlemek, insanları davet etmek yasaktır.

6.2.8. İnternet ağında, Online Satış Mağazaları dahil olmak üzere, açık olmayan piyasa için amaçlanan ve Şirketle bağlantılı olan web siteleri kurmak yasaktır.

6.2.9. Açık olmayan ülkeyi ziyaret ederken sınırları içinde yaşayan insanlarda Şirketin işine karşı ilgi oluşturmak ve onları Şirket ile işe davet etmek yasaktır.

6.3. Şirketin, açık olmayan bir piyasada yasaklanmış faaliyetler hakkında güvenilir bilgi alması durumunda yasakları ihlal edene karşı açıklayıcı konuşmalar, tekrardan eğitime gönderme, prim ile bonus ödemelerinin durdurulması, para cezası, rözet alma veya Tanınma Töreni için aday listesinden çıkarılma, kaydının Şirketin inisiyatifi üzerine tek taraflı olarak sonlandırılması gibi idari yaptırımlar uygulayabilir.

6.4. iş ortakları, iş yapılarına dahil olan kişileri açık olmayan piyasalarda sıfır faaliyet politikası konusunda bilgilendirmek zorundalar.

6.5. Açık olmayan piyasa sınırlarında Şirket tarafından verilmemiş tüm kayıt numaraları geçersizdir.


7. Şirket ile işbirliği şartları


7.1. İş ortağı, Şirket Ürünlerini kişisel kullanımı için şirketin resmi internet sitesinden satın alma hakkına ve bu ürünleri diğer insanlara tavsiye etme hakkına sahiptir. İş ortağı, akrabalarına, arkadaşlarına ve tanıdıklarına Şirket ürünleri için ortak sipariş oluşturmaya yardım ederek düzenli olmayan bir şekilde ürünlerin satın alınması için siparişleri alma hakkına sahiptir.

7.2. Şirket ile işbirliği sistematik niteliğe sahip ve faaliyetleri sistematik gelir elde etmeye yönelik olan İş ortağı bireysel girişimci olarak kayıt yaptırmakla yükümlüdür.

7.2.1.  5000 puan ve üzeri statüye ulaşmış iş ortağı bireysel girişimci olarak kayıt yaptırmakla ilgili kendisi yükümlüdür.

7.2.2. iş ortağı, girişimci olarak kaydını yaptırdığını Şirkete bildirmeli ve bireysel girişimci olarak kaydolma tarihinden üç iş günü içerisinde bunu kanıtlayan belgelerin kopyalarını Şirkete ulaştırmalıdır.

7.3. Bireysel girişimci olarak kayıtlı iş ortağı faaliyetleri tüketici gruplarını oluşturmaktan, diğer kişileri Şirket ile işbirliğine davet etmekten ve onlara Satış Yapılarını oluşturma konusunda destek sağlamaktan ibarettir.

7.4. Girişimci statüsüne sahip olan bir iş ortağı, satışların yapıldığı 
ülkenin mevzuatına aykırı olmaması şartıyla ve ürünlerin kişisel, aile kullanımı için değil, girişimcilik amaçlarıyla satın alınmış olması şartıyla Ürün satışlarını gerçekleştirebilir.


7.5. İş ortağı, Şirkete kayıt anından itibaren Şirketin bağımsız bir ortağıdır. İş ortağı, Şirketin çalışanı, personeli, ajanı, müdürü, komisyoncusu, hukuki temsilcisi değildir, Şirket ile iş ilişkisinde bulunmamaktadır.

7.6. İş ortağı, İşbirliği Standartlarına ve yaşadığı ve faaliyetlerini sürdürdüğü bölgenin ve ülkenin mevzuatına göre davranarak kendi faaliyetlerini kendi başına düzenlemektedir.

7.7. İş ortağı, vergilerin eksiksiz ve zamanında ödenmesi, girişimcilik faaliyetlerinin yasal şekilde gerçekleştirilmesi dahil olmak üzere ikamet ettiği ve kendi faaliyetlerini gerçekleştirdiği ülkelerin mevzuatına (kanunlarına ve yönetmeliklerine) uymasından tamamen kendisi sorumludur.

7.8. İş ortağı, faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli zararların ve giderlerin riskinden tek başına sorumludur.

7.9. Şirket, şubeleri, temsilcikleri, alt birimleri ve çalışanları İş ortağının eylemlerinden/eylemsizliğinden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

7.10. İş ortağı ve temsilcileri, bağımsız faaliyetleriyle ilgili olarak Şirket, şubeleri, temsilcilikleri, alt birimleri ve çalışanları aleyhine dava açma, şikayet etme hakkına sahip değildir.

7.11. İş ortağı , kendi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan ve Şirket tarafından sağlanan hizmetleri ve bilgileri kullanma hakkına sahiptir.


7.12. İş Ortağı, faaliyetlerini Kariyer Planına ve İşbirliği Standartlarına göre yürüterek kendisi için bizzat belirlediği hacimde gerçekleştirme hakkına sahiptir.

7.13. İş Ortağı, toplantılara, eğitimlere ve diğer etkinliklere katılmanın Şirket ile işbirliğinde başarıya ulaşmanın garantisi olmadığını anlamalıdır. İş Ortağı, etkinlikleri ziyaret etmek için ne kadar vakit ve para harcamaya hazır olduğuna bizzat karar verir.

7.14. İş Ortağı, Şirketin ürünleri ve hizmetleri olmayan ürünlerin ve hizmetlerin satışlarından kâr etmek veya bunları tanıtmak için Şirket tarafından düzenlenen herhangi etkinlikleri kullanma hakkına sahip değildir.


7.15. Şirket kurulu işbirliği sistemine uygun olarak İş ortaklarına bilgi ve danışmanlık desteği sağlar.

7.16. İş Ortaklarının, Müşterilerin kişisel bilgilerindeki değişiklikleri (örneğin, isim, adres, telefon numarası, pasaport bilgileri vb.) veya Şirket ile işbirliğine ilişkin bilgilerdeki değişiklikleri bu değişikliklerin gerçekleştiği tarihten itibaren bir takvim günü içerisinde Şirkete bildirmek zorundalar. Bunun için konusu "İş Ortağı (adı, soyadı) bilgilerinde değişikler, kayıt numarası, ikamet bölgesi" olarak belirtilmiş olan Şirketin elektronik mektup adresine ulaştırılmalıdır. Elektronik posta adresinin değişmesi durumunda İş Ortağı BackOffice'teki hesabında bilgilendirme mektupları alanına değişiklikleri girmeli ve bunu Şirkete bildirmelidir.

7.17. Soruları, şikayetleri olan veya tahakkuk edilen ve ödenen bonuslar, primler, İş ortaklarının İş Yapısındaki konumları ile ilgili herhangi hataları bulan iş ortağı / Müşteri, kastedilen hatanın veya bahsedilen olayın ortaya çıktığı tarihten itibaren 60 (altmış) gün içerisinde, mükerrer kayıt olayını ise 12 (on iki) ay içerisinde Şirkete yazılı bir şekilde bildirmelidir. 


7.18. Diğer iş ortaklarına veya Müşterilere yönelik itirazları (şikayetleri) olan iş ortakları veya Müşteri önce bu durumu Liderine bildirilmeli, Lider ise sözü edilen problemi kendi İş Yapısının Lideriyle çözmeye çalışmalıdır. Liderin ve İş Yapısı Liderinin katılımı ile çözülemeyen uyuşmazlık Şirkete yazılı bir şekilde bildirilmeli, şikayet dilekçesine Liderin ve İş Yapısı Liderinin yazılı açıklamaları eklenmelidir. Şirket şikayeti inceleyecek ve karar verecektir.

7.19. İş ortağı Şirket ile işbirliği devam ettiği sürece veya sona erdikten sonra negatif bilgiler yaymayacağını kabul eder. "Negatif bilgi", kamuya açık ve İnternet üzerinden yapılan ilan ve duyurular dahil olmak üzere kamuoyuna duyurulmuş ve Şirketin itibarını sorgulayan veya çalışanlarının, diğer iş ortaklarının ve Müşterilerinin onurunu küçülten yanlış bilgileri içeren herhangi ifadelerdir.

7.20. İş Bu Çalışma Koşulları Bonivias Aş. ile Şirketin web sitesi üzerinden kayıt formu doldurup cep telefonu veya mail adresi doğrulamak sureti ile kayıt olan İş ortağı veya Müşteri arasında akdedilmiştir. İş ortağı çalışma koşulları, taraflar arasında akdedilen sözleşmelerin ayrılmaz bir parçasıdır.

7.21. İş Ortağı veya Müşteri iş bu çalışma koşullarını okuduğunu, anladığını kabul beyan ve taahhüt eder.


7.22. Bonivias  ile iş ortağı , Müşteri arasında iş kanunu, sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ilgili mevzuat çerçevesinde bir iş akdi bulunmamaktadır. Ve iş ortağının, müşterinin çalışma koşullarının hiçbir hükmü bu şekilde yorumlanamaz. İş ortağının, Müşterinin kendi işi ile ilgili her türlü resmi izin alması ve vergi mükellefiyetlerini yerine getirmesi tamamen kendi sorumluluğundadır.

7.23. İş ortağı, Müşteri Doğrudan satış faaliyetleri ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler yönetmeliği başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca kendisine atfedilen tüm yükümlülük ve sorumlulukları yerine getirmekle, tüketiciye imzalattığı ön bilgilendirme formu ve iş yeri dışında kurulan satış sözleşmesinin bir nüshasını Bonivias’a iletmekte Cayma formunu tüketiciye teslim etmekle, kendisi tarafından karşılanması gereken vergi resim harç  ve benzeri her türlü ödemeyi yapmakla, ilgili mevzuatta tarafınca üstlenilmesi gereken tüm sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. Bonivias’ın  iş ortağı, Müşterisi yukarıda sayılan yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi nedeni ile herhangi bir ad altında tazminat ödemek zorunda kalması halinde ilgili tutarı iş ortağına, müşteriye rücu etme hakkı mevcuttur.

7.24. İş ortağının tüketicilere müşterilere sıcak satış yapmadan önce Bonivias’ın kendisine sağlamış olduğu iş yeri dışında kurulan sözleşmeyi ve ön bilgilendirme formunu tüketiciye imzalatmak ve cayma formunu teslim etmek zorundadır. İş ortağıTüketicinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca  on dört (14) gün içerisinde gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanması durumunda ürünleri geri almak zorundadır. Bu durumda varsa iş ortağının almış olduğu bedeller tüketiciye derhal iade edilir. İş ortağı cayma hakkının kullanıldığına ilişkin Bonivias’ı derhal bilgilendireceğini beyan etmektedir.

7.25. Bu sözleşmenin hükümlerinden herhangi birisinin geçersiz olması diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemez. Tereddüt halinde Türkiye Kanunları ve ilgili mevzuatı geçerlidir.
 
7.26. Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Münhasıran Antalya Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.
  

8. Şirketin ürünlerine ve mümkün olan işbirliği yöntemlerine ilişkin bilgilerin verilmesi

8.1. İş ortağı / Müşteri kendisini Şirketin çalışanı, elemanı, kadrosu, komisyoncusu, acentesi, temsilcisi olarak tanıtmamalıdır. İş ortağı / Müşteri Şirketin Ürünlerine ve işine ilişkin bilgileri Şirkete kayıtlı olan ve kendi faaliyetlerini bağımsız bir şekilde sürdüren bağımsız bir ortak olarak sunmaktadır.

8.2. İş ortağı alıcılara Şirket ile işbirliğinin tüm mümkün olan yöntemlerine ilişkin bilgi vermelidir. İş ortağı, Şirketin ürünlerine ve işine ilişkin tam, net ve doğru olmayan hiçbir beyan, iddia, teklif etmemelidir.


Bu yükümlülük aşağıdaki kuralları kapsamaktadır:

8.2.1. İş ortağı davet edilen kişileri Şirketin iş modelinin çok düzeyli pazarlama olduğu konusunda bilgilendirmelidir.

8.2.2. İş ortağı, Şirket ile işbirliği durumundaki olası gelire ilişkin sadece doğru bilgi vermelidir. İş Ortağı, Şirket ile işbirliği sonucundaki gelirin garantili veya önceden belirlenmiş olduğunu iddia etmemelidir. İş Ortağı, davet edilen şahıslara, sadece aktif faaliyetleri durumunda başarıya ulaşabileceklerini anlatmalıdır.

8.2.3. İş ortağı, sadece gerçek örneklere dayanarak Şirket ile başarılı iş yapmanın sonuçlarını anlatabilir.

8.2.4. İş ortağı, Şirket tarafından Web Sitesinde veya Markanın Literatürü ile eğitim materyallerinde yayınlanmış Şirket Ürünlerinin satış hacmine, cirosuna, olası gelirlere ilişkin verileri sunabilir.

8.2.5. İş ortağı, Şirket ile iş yapmaya bağlı zararlara veya başarıya ulaşmak için harcanan çabalara ve vakte ilişkin doğru olmayan bilgiler vermemelidir.

8.2.6. İş ortağı, Şirket işinin Ürünleri satın almalarına, Ürünlerin satış hacimlerinin ve piyasasının artmasına, yeni kişileri Şirket ile işbirliğine dahil etmeye, eğitmeye ve desteklemeye dayalı kurulduğunu anlamalı ve bunu diğer insanlara bildirmelidir.

8.2.7. İş arayan bir kişinin duyurusuna yanıt veren iş ortağı, en başından teklifinin istihdam olanağı değil, girişimcilik dahil bağımsız faaliyetler için bir fırsat sağladığını açıkça ifade etmelidir.

8.2.8. Sunum yaparken iş ortağı  işbirliği için davet edilen kişiye işbu sunumun Şirket ile mümkün olan işbirliği yöntemlerine yönelik olduğunu bildirmelidir.

8.2.9. İş ortağı , Şirket ile kurulan işin, ürünlerinin Şirket ile yapılan iş dışında başka herhangi bir işin parçası olduğunu doğrudan veya dolaylı olarak söylememelidir.

8.2.10. İş ortağı, Şirket ile işbirliğine başlamaya niyetli olan insanları, Kayıt Seti haricinde Şirketin diğer ürünlerinin veya hizmetlerinin alınması gerektiği konusunda ikna etmemelidir.

8.2.11. İş ortağı, Ürünlerin kalitesine, fiyatlarına, kullanım yöntemlerine ve içeriklerine ve ayrıca Ürünlerin satış yerlerinde mevcut olup olmadığına dair tam ve doğru bilgi sağlamalıdır. Bunu yaparken iş ortağı, iş ortağının faaliyetlerini sürdürdüğü ülke için amaçlanan Marka Literatüründe ve Markanın eğitim materyallerinde bulunan bilgilere dayanmalıdır.

8.2.12. İş ortağı, iş ortağının faaliyetlerini sürdürdüğü ülke için amaçlanan ve Şirket tarafından üretilen ve paylaşılan literatürde, belgelerde, materyallerde bulunmayan Şirket ürünlerinin tedavisel, tıbbi veya diğer özelliklerine dair beyan, iddia etme hakkına sahip değildir.

8.3. İş ortağı / Müşteri Marka Literatüründe, Markanın eğitim materyallerinde ve Ürünlerin işaretlemelerinde bulunmayan ve Ürünlerin tedavisel, tıbbi ve diğer özelliklere ilişkin bizzat yaptığı beyanlardan, iddialardan üçüncü şahıslara ve devlet iktidarı ve yönetimi makamlarına karşı tamamen kendisi sorumludur.

8.4. İş ortağı / Müşteri Şirketin Web Sitesinde, Kariyer Planında ve ayrıca Marka Literatüründe ve Markanın eğitim materyallerinde bulunmayan ve Şirket ile işbirliği sonucunda olası gelirlere ilişkin bizzat yaptığı beyanlardan, iddialardan üçüncü şahıslara ve devlet iktidarı ve yönetimi makamlarına karşı tamamen kendisi sorumludur.

8.5. İş Ortağı / Müşteri Mevcut Markamız ve şirketimiz altında diğer şirketlerin ürünlerini tanıtmamalıdır.

8.6. İş Ortağı / Müşteri ürünlerin işaretlenmesini, amblemlerini değiştirmek, diğer isimler altında satmak, diğer şirketin adı altında satmak dahil olmak üzere Şirketin ürünlerini, bireysel ambalajlarını değiştirme hakkına sahip değildir.

8.7. İş ortağı, bağımsız olarak ürettiği literatürü veya eğitim materyalleri veya çarpıtılmış Marka Literatürünü ve Marka eğitim materyallerini, Marka Literatürü ve Marka eğitim materyalleri olarak tanıtma hakkına sahip değildir.

8.8. İş ortağı Şirket, işi ve Ürünleri hakkında kişisel veya iş bağlantıları kurmadığı kişilere elektronik mektupları göndermemeli ve aktarmamalıdır.

8.9. İş ortağı, Şirket ile işbirliğine davet edilen tüm şahısları Ürünlere, düzenlenen kampanyalara, verilen bonuslara, Kariyer Planına, İşbirliği Standartlarına, Ürünlerin fiyatlarına, Ürünlerin kullanım yöntemlerine, Şirket ile işbirliğini sonlandırma yöntemlerine, garantilere, satılan Ürünlerin iadesine ve satın alınmasına, markanın eğitim programlarına vb. ilişkin doğru ve eksiksiz bir şekilde bilgilendirmelidir.9. İş ortağının ödüllendirilmesi


9.1. İş ortağının ödüllendirilmesi Şirketin Kariyer Planı ile belirlenmektedir.

9.2. Şirket iş ortağına, Şirkete davet ettiği şahsın Şirketin ürünlerini satın almaması, diğer insanlara önermemesi, diğer insanları Şirket ile işbirliğine davet etmemesi durumunda bu şahsın sadece Şirkete kayıt fiili için primler tahakkuk etmez ve ödemeler yapmaz.


9.3. Bireysel girişimci olan İş ortağı faaliyetleri için Kariyer Planında belirtilmiş şekilde Kişisel alım hacmine, Satış Yapısındaki kişilerin alım hacimlerine bağlı olan primleri kazanmaktadır.

9.4. İş Ortağı, kendisine ödemenin detaylı hesaplanmasını Şirketin Web Sitesindeki Kişisel Hesabında görebilir.

9.5. Prim, İş ortağının banka hesabına aktarılmaktadır.

9.6. Prim iş ortağına, iş ortağının ve Satış Yapısının ürünlerin Kişisel Alışverişlerini gerçekleştirdiği ülkeye bağlı olarak Şirketin bünyesine dahil olan çeşitli tüzel şahıslar tarafından ödenebilir.

9.7. Bireysel girişimci olan bir iş ortağı bonus hesabında biriken fonları bir takvim ayı boyunca ürünleri satın alırken kullanma hakkına sahiptir.


9.8. Bireysel girişimci olmayan ve Şirket ürünlerini diğer kişilere önermelerde sürekli gelire sahip olmayan iş ortağı / Müşteri ödemeleri bonus hesabında biriktirerek ürünleri satın alırken kullanabilir.

9.9. Şirket, onaylanmış Kariyer Planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt etmektedir.

9.10. Şirket, yapılan değişiklikler ve eklerle ilgili İş ortaklarını bilgilendirerek Kariyer Planında, kalifikasyon şartlarında ekleri ve değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.
10. Satış Yapısının bütünlüğü ve istikrarı

10.1. İş ortağının kurduğu Satış Yapısının bütünlüğünü ve istikrarını korumak, Şirket ile çalışan tüm girişimcilerin en önemli önceliğidir.

10.2. Şirket ve iş ortaklarından her biri piyasanın değişkenliği nedeniyle Müşteriler, iş ortakları arasında istikrarsızlığın olmamasını garanti edemezler.

10.3. İş ortağı, satış yapılarını bozmayı ve diğer satış yapılarının faaliyetlerine müdahale etmeyi amaçlayan eylemleri gerçekleştirmemelidir, bunun dahilinde:
– diğer iş yapılarının iş ortaklarını, Müşterilerini kendi iş yapısına geçmeleri için zorlamamak veya teklifte bulunmamak;
– Diğer iş ortaklarını, Müşterileri Şirket ile işbirliğini sonlandırmaları için zorlamamak veya teklifte bulunmamak;
– Başka iş ortağı tarafından davet edilmiş Adayı Şirket ile işbirliğine davet etmemek;
– Diğer iş yapılarının iş ortaklarına, Müşterilerine Şirketin faaliyetlerine veya diğer şirketlere ilişkin ticari ve iş tekliflerinde bulunmamak;

-İş ortağı kendi bütçesi ile hediyeler promosyonlar oluşturmak sureti ile sosyal medya veya diğer mecralarda işe ödül sunarak davet kampanyaları yapamaz. 

10.4. İş ortağının 10.3. maddede belirtilen yasakları ihlal etmesi durumunda Şirket ihlal edene karşı 5. ve 20. maddelerde belirtilmiş yaptırımları uygulama hakkına sahiptir.


11. Diğer şirketler ile işbirliği
11.1. Şirketin İş ortakları, Şirket ile işbirliğini diğer faaliyet türleriyle birleştirerek sürdürme hakkına sahipler. 5000 Puan ve daha yüksek olan Şirket iş ortakları, bu faaliyet türünü ağ pazarlama ve doğrudan satış yöntemini uygulayan şirketler ile işbirliği haricinde başka faaliyet türleriyle birleştirerek Şirket ile işbirliği yapma hakkına sahiptir.

11.2. İş ortağının üçüncü taraf kuruluşların mal ve hizmetlerini tanıtmak için Satış Yapısını, Eğitmenler dizisini kullanması yasaktır.

11.3. İş ortağının 11.1, 11.2. maddelerde belirtilen yasakları ihlal etmesi durumunda Şirket ihlal edene 20. madde de belirtilmiş yaptırımları uygulama hakkına sahiptir.


12. Lider olan İş ortaklarının ek yükümlülükleri

12.1. İşbirliği için davet edilmiş Adaylara İşbirliği Standartlarını, Kariyer Planının şartlarını, kayıt formunu doldurma kurallarını, Müşteri ile iş ortağı statüleri arasındaki farkları anlatmak.

12.2. Yapısına dahil olan tüm iş ortaklarının, Müşterilerin İşbirliği Standartlarına ve ayrıca yasal mevzuatın gerekliliklerine uymaları için her türlü çabayı göstermek.

12.3. Yapısına dahil olan İş ortaklarını, Şirket tarafından önerilen teknolojilere uygun şekilde eğitmek.

12.4. İş Yapısında yer alan iş ortaklarını Şirketin bölgesel ve kurumsal, iş ve eğitim etkinliklerine katılmaları, Şirket yarışma ve promosyonlarına katılmaları için motive etmek için her türlü çabayı göstermek.

12.5. İş Yapısını sürekli olarak geliştirmek, ona dahil olan iş ortaklarına ve Müşterilerle iletişim halinde olmak, onlara kapsamlı destek sağlamak.

12.6. İş Yapısının iş ortaklarına çeşitli toplantılara, etkinliklere, eğitimlere, yeniliklere ve benzer şeylere ilişkin zamanlı bilgileri sağlamak.


12.7. Şirketin yıllık etkinlik takvimi ve Şirket tarafından onaylanan programa uygun olarak iş toplantılarına ve eğitim amaçlı etkinliklere bizzat katılmak.

12.8. İş ortağının, Lideri olduğu ve Şirket ile işbirliğine davet ettiği kişilerden, herhangi bir eğitim kursu ücreti, eğitim ücreti, seminer ücreti, sosyal ve kültürel etkinlikler ve (veya) diğer benzer etkinlikler ücreti adı altında herhangi tutarları ödemelerini talep etmesi yasaktır.

13. Şirketteki statüleri As Takım Lideri ve daha yüksek olan İş ortaklarının ek hakları ve yükümlülükleri

13.1. Statüsü As Takım Lideri ve daha yüksek olan iş ortaklarına ek haklar verilmektedir:

13.1.1. Şirket tarafından düzenlenen özel etkinliklere katılım hakkı;

13.1.2. Özel eğitim alma hakkı;

13.1.3. Kulüplere üyelik hakkı;

13.1.4. Gümüş Lider statüsünden itibaren uluslararası faaliyetleri sürdürme hakkı.


13.2.  Organizasyon Lideri ve daha yüksek statüsü olan iş ortaklarının ek hakları ve yükümlülükleri.

13.2.1.  Gümüş Lider ve daha yüksek olan iş ortaklarına Şirket tarafından resmi olarak açılmış diğer ülkelerin ve bölgelerin alanında iş geliştirmek için ek hak verilmektedir. Başka bir ülkede faaliyet göstermek için başvurular Şirket tarafından bireysel o
larak incelenmektedir.

13.2.2. Başka bir ülkedeki İş Yapısı cirosunun 2500 puana ulaşması durumunda Gümüş Lider ve daha yüksek statüsü olan iş ortağı işbu İş Yapısının geliştirilmesine ve cirosunun arttırılmasına ilişkin yükümlülükleri üstlenmelidir. Faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili detaylı şartlar Karşılıklı İşbirliği Sözleşmesinde yer almaktadır.

13.2.3. Statüsü Gümüş Lider ve daha yüksek olan iş ortakları başka bir ülkede iş kurmak için aşağıdakileri yapmalılar:
• Ülke alanındaki yasal mevzuat özelliklerine ve faaliyet sürdürme şartlarına bağlı özel eğitim almalı,
• Şirket ile başka ülkede iş faaliyetlerini sürdürebilmek için Karşılıklı İşbirliği Sözleşmesini akdetmeli.


13.2.4. Şirket ile Karşılıklı İşbirliği Anlaşması akdedildikten sonraki üç ay içinde Gümüş Lider, başka bir ülkede cirosu 2500 puan ve üzeri olan İş Yapısını geliştirme yükümlülüklerini yerine getirmezse Şirket Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır. Aynı zamanda Şirket iş ortağının rızası olmaksızın yukarıda belirtilen İş Yapısını ve geliştirilmesine ilişkin hak ve yükümlülüklerini bu ülkede faaliyetlerini sürdüren üstün seviyede Lider'e devretme hakkına sahiptir.

13.2.5. Statüsü Gümüş Lider ve daha yüksek olan iş ortağı, alt iş ortağının kaydının Şirket İle İşbirliği Standartları ihlali nedeniyle sonlandırılması durumunda bu iş ortağının İş Yapısında kendi kararına göre optimizasyon yapabilir.


14. Gizlilik koruma şartları

14.1. İş ortakları / Müşteriler, ticari sır ve gizli bilgi olarak kabul edilen Şirket bilgileri ve Şirket ile işbirliği yapan diğer kişilerin kişisel verileri ile ilgili olarak ifşa etmeme ve gizlilik kurallarına uymakla yükümlüdür:
• Telif hakkıyla korunan materyaller;
• Şirketin gizli ve özel ticari bilgileri;
• Tüm iş ortağı dallarının listeleri ve hakkındaki bilgiler dahil olmak üzere Şirket ile iş içerisindeki Eğitmenlik organizasyonunun tüm ana kısımlarına ilişkili olan veya bunları açıklayan, Eğitmenlere ilişkin bilgiler;
• Şirket ürünlerinin üretimi ve iyileştirilmesi;
• Şirketin iş planları;
• iş ortaklarının ve satış yapılarının kişisel ve grup alışveriş hacimleri, gelirleri ve diğer finansal bilgiler;
• Müşterilerin ve İş ortaklarının kimlik bilgileri, Müşterilerin ve iş ortaklarının iletişim bilgileri.

14.2. Gizli bilgiler iş ortaklarının erişimine Şirketin Web Sitesindeki Kişisel Sayfalarında açık olabilir. Gizli bilgilerin korunması için iş ortakları ve Müşteriler aşağıdakileri yapmamalıdır:
• Herhangi bir gizli bilgiyi herhangi üçüncü şahsa ifşa etmemeli;
• Kişisel Hesabının şifresini veya diğer erişim kodunu herhangi üçüncü şahsa ifşa etmemeli;
• Herhangi gizli bilgiyi herhangi insana, ortaklığa, derneğe, kuruma veya diğer tüzel şahsa ifşa etmemeli veya kullanmamalı.


14.3. Şirket ile işbirliğinin sonlandırılması durumunda Şirketin gizli bilgilerini içeren belgelere sahip olan iş ortağı bunları Şirkete iade etmek zorundadır.

14.4. Gizlilik koruma şartları iş ortakları / Müşterilerin Şirketteki kaydının tüm geçerlilik süresi boyunca ve ayrıca kaydının iptal edilmesinden veya sonlandırılmasından sonra da geçerlidir.

14.5. İş ortaklarının / Müşterilerin kişisel verilerinin toplanması, muhafaza edilmesi, işlenmesi, kullanılması ve diğer eylemlerin yapılması Şirket tarafından mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

14.6. Şirketin gizli bilgilerinin ifşa edilmesi (Şirketin buna izni olması haricinde) Şirkete ciddi ve telafisi mümkün olmayan zarar vermektedir; buna bağlı olarak Şirket ifşaya imkan veren şahsa karşı sebep olduğu zararın tazmini için dava açma hakkını ve ayrıca yürürlükteki mevzuata uygun olarak diğer önlemleri uygulama hakkını saklı tutmaktadır.

15. Şirket Ürünlerinin satış kuralları


15.1. Ürünlerin tanıtımı ve satışlarının artması için Şirket çok düzeyli pazarlama yöntemini kullanmaktadır. Bu durum Ürünlerin kendi İş ortağının veya Müşterinin tavsiyesi üzerine resmi Online Satış Mağazasında bizzat satın alınabildiği anlamına gelmektedir.

15.2. İş ortağı Ürünlerin satışını, böyle bir satışın yapıldığı ülkenin mevzuatına aykırı olmaması şartıyla ve ürünlerin kişisel, aile kullanımı için değil, girişimcilik amaçlarıyla satın alınmış olması şartıyla gerçekleştirebilir.

15.2.1. İş ortağı Ürünleri, sadece işbu Ürünlerin Şirket tarafından sertifikalandırıldığı ülkenin sınırları içinde satma hakkına sahiptir. İş ortağı, belirli bir ülkede Ürünlerin sertifikalandırılmasına ilişkin bilgileri Ürünleri satın aldığı ülkedeki e-shop Mağazasından öğrenebilir.


15.2.2. 15.2.1. maddede belirtilen gereksinimin ihlal edilmesi durumunda sertifikası olmayan Ürünlerin satışlarının gerçekleştirildiği ülke mevzuatında öngörülen sorumluluk İş ortağı’na aittir. 15.2.1. maddede belirtilen gereksinimleri ihlal eden bir iş ortağına karşı Şirket tarafından İşbirliği Kurallarının 20. maddede öngörülen yaptırımlar uygulanabilir. Bunların arasında, ihlalciye Online Satış Mağazası üzerinden gerçekleştirilen ürün satışları kısıtlanabilir.

15.3. Statüsü Organizasyon Lideri ve daha yüksek olan iş ortağı Şirketin onayı ile Şirket tarafından belirlenmiş standartlara uygun olarak Bonivias Shop Mağazasını açma hakkına sahiptir.

15.4. Elden veya açmış olduğu Bonivias Mağazası üzerinden perakende satışları gerçekleştiren iş ortağı Ürünleri, Şirketin satışların gerçekleştiği ülke için belirlediği fiyatlarla satmalıdır.

15.5. İş ortağı yasal mevzuatın gerekliliklerini dikkate alarak Ürünleri sadece son alıcıya (tüketiciye) satma hakkına sahiptir.

15.6. İş ortaklarının Online Satış Mağazalarını kurması veya halihazırda faaliyet gösteren online satış mağazaları üzerinden Ürünleri satması yasaktır.

15.7. İş ortağı, sipariş kataloglarındaki Ürünleri posta üzerinden, tele-pazarlama yardımıyla, radyo, televizyon üzerinden, diğer kitle iletişim araçları üzerinden, faks ile gönderilen bildirimler yardımıyla, İnternet üzerinden, elektronik posta ile gönderilen bildirimler, haber mesajları veya diğer uzaktan bir yöntem üzerinden satış veya tanıtım için teklif etme veya satma hakkına sahip değildir.

15.8. İş ortağı kendi imkanlarıyla veya aracılar yardımı ile Şirketin Ürünlerinin satışı için izni bulunmayan perakende satış mağazaları, eczaneler, güzellik salonları ve kuaförler, fuarlar, sergiler, kiosklar, satış noktaları, pazarlar, ihaleler ve benzer nitelikte yerler ve mekanlar ve diğerler gibi kurumlarda ve perakende satış noktalarında ürünleri satış için koyamaz.

15.9. İş ortağı, resmi Online Satış Mağazası üzerinden sadece kişisel kullanım için Ürünleri satın alma ve girişimci olarak nihai tüketicilere satma hakkına sahiptir.

16. Ürünlerin kalite garantisi Ürünlerin iadesi


16.1. Şirket, Ürünlerin uygun kalitede üretilmesini ve mevzuat standartlarına ve gereksinimlerine uygunluğunu garantilemektedir. Satılan Ürünler, tüm kullanım talimatlarına uyulması şartıyla insanın hayatına ve sağlığına zarar veremez.

16.2. İnternet mağazasında ve elden satış yapan iş ortaklarında Ürünlerin uygun kalitesini kanıtlayan belgeleri incelemek mümkündür.

16.3. Şirketten satın alınan Ürünün herhangi bir nedenle kalitesiz olması durumunda bu ürün Şirkete iade edilebilir. Müşteri iade edilen ürün yerine uygun kalitede benzer bir ürün veya kendisine verilen bonuslardan düşürülmesi ile bu ürün için ödediği tutarı alabilir. İş ortağı, iade edilen ürün yerine uygun kalitede benzer bir ürün veya kendisine verilen bonuslardan ve ödenen primlerden düşürülmesi ile bu ürün için ödendiği tutarı alabilir.

16.4. İş ortağı tarafından kalitesiz Ürünün satılması durumunda iş ortağı söz konusu Ürünün maliyetini alıcıya iade etmekle yükümlüdür.

16.5. Ürünün uygun olmayan kalitesine ilişkin şikayetler Şirket tarafından Ürünün geçerlilik süresi boyunca kabul edilmektedir.

16.6. Kaliteli Ürün, satış fişi veya kasiyer makbuzunun muhafaza edilmesi, Ürünün bireysel ambalajının hasar görmemiş olması, Ürünün kısmen veya tamamen kullanılmamış olması ve iadesinin mevzuata aykırı olmaması durumunda Şirkete iade edilebilir.

17. Şirketin fikri mülkiyet nesnelerinin kullanımı

17.1. Şirket adı ve diğer fikri mülkiyet nesneleri ve bireyselleşme araçları (şirket adı, logosu, ticari markaları, ticari işaretleri, patentleri ve benzerleri) münhasır olarak Şirkete aittir.

17.2. Şirketin tüm kurumsal basılı materyalleri, eğitim materyalleri, sesli, video materyalleri, multi medya Ürünleri, fotoğrafları, müzik ve şiir şeklindeki eserleri yasal mevzuat tarafından korunmakta olarak Şirketten önceden alınmış yazılı onayı olmadan yeniden üretilemez.

17.3. Şirket tarafından düzenlenen sunumlar, kurslar, dersler, seminerler, eğitimler ve diğer etkinlikler Şirketin fikri mülkiyeti konumundadır. Bunların fotoğraf kamerasıyla, video kamerasıyla veya ses kayıt cihazıyla kaydı sadece Şirketin yazılı onayı ile mümkündür.

17.4. İş ortakları  tarafından düzenlenen sunumlar, kurslar, dersler, seminerler, eğitimler ve diğer etkinliklerin fotoğraf kamerasıyla, video kamerasıyla veya ses kayıt cihazıyla kaydedilmesi sadece etkinliği düzenleyen iş ortağının yazılı onayı ile mümkündür.

17.5. Şirket veya İş Ortağı  tarafından düzenlenen sunumların, kursların, derslerin, seminerlerin, eğitimlerin ve diğer etkinliklerin gizli kamera ile kaydedilmesi yasaktır.

17.6. İş ortakları, üzerinde Şirketin adı veya logosu, ticari markası, ticari işareti ve şirket adını bulunduran herhangi bir ürünü üretme hakkına sahip değildir.

17.7. İş ortakları, Şirketten önceden alınmış yazılı onayı olmadan Şirket ile işbirliği faaliyetleri veya herhangi başka bir iş faaliyetleri sırasında Şirketin fikri mülkiyet nesnelerini (Şirket adını, logolarını, amblemlerini, ticari markalarını ulaşım araçlarının, bina cephelerinin, inşaat yapılanın, dış reklam yapılarının, üzerine, telefon rehberlerinde ve kırtasiye ürünlerinde uygulamak dahil olmak üzere) kullanma hakkına sahip değildir.

17.8. Özel işletmenin kendi faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla Şirketin ticari işaretlerini kullanma hakkı, özel işletmeleri açma Prosedüründe ve çalışma kurallarında belirtilmiş şekilde ve şartlarla verilebilir.


17.9. Şirketin izni olmadan fikri mülkiyet nesnelerinin kullanılması İşbirliği Standartlarının ihlali olarak kabul edilir ve ihlal eden kişiye karşı işbu Standartlarında öngörülen yaptırımların uygulanmasına ve onun yasanın öngördüğü şekilde sorumluluğa itilmesine neden olabilir.

18. Reklam ve bilgilendirme faaliyetleri


18.1. Şirket tarafından üretilen ve dağıtılan reklam malzemeleri Şirketten önceden alınmış izin olmaksızın iş ortakları tarafından (yeniden üretme, çoğaltma hakları olmaksızın) kullanılabilir.

18.2. Şirketin onayı ile iş ortağı kendi işinin tanıtılmasına yönelik reklam ve bilgilendirme amaçlı etkinlikleri düzenleme ve bunlara katılma hakkına sahiptir.


18.3. Şirketin İnternet ağında web sitesi mevcuttur: https://bonivias.com. Şiketin web sitesinde Şirket ve Ürünleri hakkında, Müşteriler ve iş ortakları için teklifleri hakkında bilgiler, Şirket ile işbirliğinde bulunan şahıslar için iş bilgileri sunulmaktadır. İş ortaklarının Şirketin Web Sitesinde kişisel hesapları bulunmakta, bu hesaplara erişim kullanıcı adı ve şifre ile mümkündür.

18.4. İş ortağı Şirketten önceden alınmış yazılı onayı olmadan basın, elektronik veya televizyon medyalarında Şirket adına herhangi röportajlar verme, medyada veya İnternette herhangi reklamlar yayınlama hakkına sahip değildir.

18.5. İş ortağı, Şirkete, Ürünlerine ve işine ilişkin reklam, bilgilendirme, referans materyallerini ve/veya belgelerini, bunların şekillerine ve içeriklerine dair Şirketin yazılı onayını almadan kağıt, ses, video veya elektronik ortamda üretme ve çoğaltma hakkına sahip değildir.

18.6. İş ortakları, ilgili eylemlerin fuarın veya serginin düzenlendiği ülkenin yasalara aykırı olmaması şartıyla Şirketin ürünlerini göstererek, kullanımlarına dair danışmanlıklarını düzenleyerek fuar-sergi faaliyetlerine katılabilir, geçici faaliyet gösteren (üç takvim gününden uzun olmayan) fuarlarda ve sergilerde Şirket ürünlerinin satışını yapabilirler.

18.7. İş ortağı, Şirket tarafından üretilen tanıtım standını Ürünlerin gösterimi ve reklam-bilgilendirme faaliyetleri için yasal mevzuata uygun şekilde kullanma hakkına sahiptir. Tanıtım standını kullanarak ürünleri satmak yasaktır.

18.8. Talep edilmemiş elektronik mektuplar.
Şirket, ilgili mektupların yürürlükteki yasalara ve talimatlara uygun olmaması ve SPAM kategorisine ait olması durumunda iş ortaklarının talep edilmemiş ticari elektronik mektupları göndermelerine izin vermemektedir.


18.9. Çevrimiçi davranış.

18.9.1. iş ortaklarının Web Siteleri.

Aşağıda belirtilmiş şartların yerine getirilmesi şartıyla iş ortakları Şirketin iş ve Ürünlerinin tanıtılması için kendilerine ait web sitelerini kurabilir ve kullanabilirler. İş ortaklarının web siteleri yalnızca reklam amaçlı olmalı ve Ürünlerin satışları için kullanılmamalıdır. Web sitesinin çalışmasını başlatmadan önce iş ortağı web sitesinin beta sürümünü incelenmek üzere Şirkete sunmalı ve Şirketin yazılı iznini almalıdır. Teyit edilmiş web sitesindeki herhangi değişiklikler Şirkete sunulmalı ve değişiklikler yayınlanmadan önce iş ortağı değişikliklerin yapılması için Şirketin yazılı iznini almalıdır. İş ortakları, web sitelerinin ve içeriklerinin İşbirliği Standartlarına uygun olması durumunda kendilerine ait web sitelerini kurabilirler. Bu durum, iş ortaklarının eylemlerinin yasal olduğunun ve müşterilerini veya potansiyel iş ortaklarını yanıltmadığının garantisidir. İş ortakları, Şirkete karşı her türlü iddiayı reddeder ve bu Kurallara uymayı taahhüt ederler. Bir web sitesinin kurulmasında uzlaşmak veya hali hazırda mevcut olan bir kaynakta değişiklikler yapmak için ilgili bilgiler şirketin resmi mail adresine gönderilmelidir.


18.9.2. İş ortağının web sitesinin tasarımına ilişkin gereklilikleri.
İş ortağının kendi web sitesinin her sayfasında aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:
1. İş ortağının adı ve Kariyer Planına göre olan seviyesi.
2. İş ortağının resmi.
3. İş ortağının iletişim bilgileri.
4. Şirketin resmi Web Sitesine geçiş düğmesi.


18.9.2.1. Web sitesinin tasarımı için sadece Şirketin güncel kurumsal tarzı ve logoları kullanılabilir. Geçerli olan marka kitabı (Brand book), Şirket in Web Sitesindeki kapalı kısmında "İş Araçları" bölümünde yer almaktadır.


18.9.3. Dış web sitesinin içerikleri.
İş ortağı web sitesinin içeriğinden sorumludur, içeriğinin Şirketin resmi bilgilerine uygun olarak kurulduğunu garantilemektedir.

18.9.4. İş ortağının web sitesi sadece Şirketin Ürünlerini ve işini tanıtmalıdır.
iş ortağının web sitesi Şirketin sunduğu ve tanıttığı bilgilere ve içeriğe sahip olmalıdır. İş ortağı, Şirket tarafından sunulanlar dışındaki diğer ürün, hizmet ve olanakların reklamını yapmamalıdır.


18.9.4.1. Ürünlerin tanıtımı için iş ortaklarının web sitelerinde, faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan resmi Online Satış Mağazalarına yönlendiren referral linklerin yerleştirilmesi önerilmektedir. Bu tür durumlarda gerçekleştirilecek olan alışverişler referral linkin ait olduğu iş ortağının bireysel numarasına kaydedilecektir.

18.9.4.2. Şirketin resmi Online Satış Mağazasının faaliyette olmadığı ülkelerde Ürünlerin online satış mağazaları üzerinden tanıtımı sadece Şirket onayı ile açılan özel işletmeler tarafından gerçekleştirilebilir.
Böyle bir Online satış mağazasının sahibi aşağıdakiler ile yükümlüdür:
– İş ortağı/ Müşteri Sözleşmesinin kayıt numarasını istemeli ve puanları belirtilen numaraya aktarmalıdır
– Şirket ürünlerine ilişkin tek fiyat politikasına uymalıdır
– Sadece Şirketimizin ürünlerini teklif etmelidir
– Online satış mağazasının faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uymalıdır.


18.9.4.3. Ülkede resmi olarak faaliyet gösteren Online Satış Mağazasının mevcudiyetine ilişkin bilgiler Şirketin Web Sitesinden öğrenilmelidir.

18.9.5. Domain (etki alanı) adları, e-posta adresleri ve çevrim içi takma adları.
iş ortaklarının, domain adlarının kayıtları, e-posta adresleri ve çevrim içi takma adları için Şirketin ticari markasını, adını, Şirket ürünlerinin adlarını kullanmaları yasaktır.

18.9.6. Online açık artırmalar ve marketplace'ler.
Şirketin ürünleri ve hizmetleri İnternetteki çevrim içi ihalelerinde ve pazar yerlerinde (marketplace) konulmamalıdır; bu kurala aşağıdakiler dahil olup bunlarla sınırlı değildir: market.yandex.ru, torg.mail.ru, amazon.com, ebay.com, avito.ru, youla.ru, prom.ua, deal.by, satu.kz, prom.md, negociol.com, ticiz.com, olx.com Trendyol.com, Hepsiburada.com, Sahibinden.com, N11.com, Gittigidiyor.com, Dolap.com, Çiçeksepeti.com, Letgo vb.

18.9.6.1. İş ortaklarının dış web sitelerinin ihale tipi reklam sistemlerinde ve sosyal ağlarının reklam sistemlerinde (Yandex.Direct, Google AdWords, MyTarget, Begun, VKontakte reklam ağı, Facebook, Instagram ve diğer ücretli reklam türleri) ücretli reklamı sadece iş ortakları dış web sitesinin kurulmasının, tasarımının, içeriğinin ve sürdürülmesinin İşbirliği Standartlarının gerekliliklerine (15.4, 15.6, 17.1, 17.8, 18.9.1, 18.9.2, 18.9.2.1, 18.9.3, 18.9.4, 18.9.4.1, 18.9.4.2, 18.9.4.3, 18.9.5 maddeleri dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) uygun olması durumunda mümkündür.


18.9.6.2. İş ortaklarının dış web sitelerinin ücretli reklamının ihale tipi reklam sistemlerinde ve sosyal ağlarının reklam sistemlerinde (Yandex.Direct, Google AdWords, MyTarget, Begun, VKontakte reklam ağı, Facebook, Instagram ve diğer ücretli reklam türleri) yerleştirmeleri durumunda hedef bağlantı olarak İş ortaklarının referral bağlantılarının yerleştirilmesi yasaktır. Reklam ilanı, kullanıcıyı web-bağlantısı üzerinden iş ortağının dış web-sitesine ulaştırıyor olmalıdır.

18.9.6.3. İş ortaklarının dış web sitelerinin ücretli reklamının ihale tipi reklam sistemlerinde ve sosyal ağlarının reklam sistemlerinde (Yandex.Direct, Google AdWords, MyTarget, Begun, VKontakte reklam ağı, Facebook, Instagram ve diğer ücretli reklam türleri) yerleştirilmesi sırasında reklam ilanının metninde ve anahtar kelimeleri olarak herhangi çeviri ve transliterasyon şeklinde Şirket adı olan Bonivias ifadesinin,  Bonivias ürünlerinin ve ürün serilerinin ticari adlarının kullanılması yasaktır.

18.9.6.4. İş ortaklarının dış web sitelerinin ücretli reklamının ihale tipi reklam sistemlerinde ve sosyal ağlarının reklam sistemlerinde (Yandex.Direct, Google AdWords, MyTarget, Begun, VKontakte reklam ağı, Facebook, Instagram ve diğer ücretli reklam türleri) banner kullanımıyla yerleştirilmesi sırasında reklam bannerlerinde ana odak olarak Şirketin fikri mülkiyet nesnelerinin (ticari adı, logosu, ticari markası, ticari işareti, patentleri vb.) kullanılması yasaktır. Şirketmişcesine reklam verilemez. 

18.9.7. Üçüncü şahsın fikri mülkiyetinin kullanılması.
Sosyal ağlarda mesaj bırakma sırasında üçüncü şahısların ticari markalarının, hizmet işaretlerinin, telif haklarının veya fikri mülkiyet haklarının kullanılmasına bağlı sorumluluk iş ortağına aittir.


18.9.8. Yasak bilgiler.
İş ortakları aşağıdaki özelliklere sahip bilgileri yayınlama hakkına sahip değillerdir ve iş ortaklarının bu özelliklere sahip yayınlar ve materyaller ile hiç bir ilgisi olmamalıdır:
– cinsellikle ilgili, müstehcen veya pornografiyle ilgili olan;
– hakaret edici, karalayıcı, tehdit edici, zararlı, itibar zedeleyici, iftira niteliğinde veya ayrımcı materyal (milliyet, ırk, etnik köken, din, cinsiyet, cinsel yönelim, fiziksel engellilik vb. ile ilgiliyse) olan;
– şiddet içeren eylemlerle ilişkili (bu, video oyunlarındaki şiddet içeren görüntüler için de geçerlidir);
– herhangi bir yasa dışı davranışın türevleri olan;
– Şirketin veya üçüncü taraf olan bir şahsın herhangi fikri mülkiyet haklarını ihlal eden.

18.9.9. Dış web sitesinin kapanması ve devri.
Şirketteki kaydın sonlandırılması durumunda iş ortağı kendi sitesine ilişkin aşağıdaki eylemlerden birini yapmalıdır:
– kendi Dış web sitesini kapatmak;
– Şirketin onayı ile üç gün içerisinde kendi Dış web sitesini diğer iş ortağına devretmek ve kapanmasına veya yeni sahibine ilişkin bilgileri şirketin resmi elektronik postaya göndermek;
– İş ortağınan alan adını koruması durumunda Diş ortağı, Kayıt Sözleşmesinin fesih edilmesinden üç gün içerisinde Şirket, ürünleri hakkındaki tüm bilgiler ve Web Sitesinin Şirketin iş ortağına ait olduğunu gösteren referans dahil olmak üzere Dış web sitesinin içeriğini silmek zorundadır.

18.9.10. Yukarıda belirtilen kuralların ihlali durumlarında Şirket, böyle bir web sitesinde sunulan iletişim adreslerine tespit edilen ihlaller ile ilgili bildirimde bulunduktan sonra web sitesi barındırma sağlayıcılarına ve başka üçüncü şahıslara bu İnternet kaynaklarının bloke edilmesi talebi ile başvurma hakkını saklı tutar. Bildirim yapıldıktan sonra bir takvim haftası içinde web sitesinde yukarıda belirtilen şartlar ile uyum sağlamak üzere değişikliklerin yapılması şartı ile Şirket, bu web kaynağının bloke edilmesine dair kararını iptal edebilir.

18.10. Sosyal ağlarda grup oluşturma ve dekore etme.

18.10.1. Grubun veya sayfanın tanıtımı Şirketin İsmi Markası ile olan ilişkisini yansıtmalıdır. İş ortağının adı, soyadı, şehri ve kayıt numarası kesinlikle belirtilmiş olmalıdır. Online Satış Mağazasına, Web Sitesine ve online-kayıt sayfasına yönlendiren referral linkler kullanılabilir.
Grubun veya kişisel profilin adında Şirket ismi ifadesinin (bu ifadenin başka dillere çevirileri veya transliterasyonu da dahil olmak üzere) kullanımı yasaktır. Sağlıklı yaşam tarzı ve güzellik, ağ pazarlamacılığı veya pazarlama konularını vurgulayan başka herhangi adlar ve ifadeler kullanılabilmektedir. Grubun, sayfanın veya kişisel profilin adında veya tanıtımında Şirkete gerçeğe aykırı olan katılma çağrılarına izin verilmez: örneğin, "Bonivias'ta çalışma fırsatı".

18.10.2. Kendi gruplarınızı dekore ederken Şirketin kurumsal tarz unsurlarını kullanmanız gerekir. Ana resim/kapak resmi seçeneklerini Şirketin kapalı web sitesinin "İş araçları" bölümünden indirebilirsiniz.

18.10.3. 
Bonivias ürünlerinin ilaç olmadığını hatırlayın. Biyolojik aktif ve takviye edici gıdaların reklamlarında aşağıdakiler yapılmamalıdır:
a) TEG'lerin ilaç olduğu ve (veya) tıbbi özelliklere sahip olduğu izlenimi bırakılmamalıdır;
b) İnsanların bu takviye edici gıdaların kullanımı sonucunda tedavi edilme, iyileşme vakalarına atıfta bulunulmamalıdır;
c) Gerçek kişilerin, bu gibi takviye edici gıdaların kullanımı ile alakalı minnet ifadeleri içermemelidir;
d) Sağlıklı beslenmeden vazgeçmeyi teşvik etmemelidir;
e) Bu gibi takviye edici gıdaların üzerinde devlet tescili için gerekli olan araştırmaların yapıldığına dair kaynaklara yönlendirmeler yaparak bunu ürünlerin bir avantajı olduğu izlenimi bırakılmamalıdır, ayrıca başka araştırmaların sonuçlarını bu gibi takviye edici gıdaların kullanımı için direkt bir tavsiye olarak kullanılmamalıdır.

18.10.4. 
Bonivias ürünleri hakkındaki bilgilerin diğer şirketlerin ürünleriyle birleştirilmesine izin verilemez.

18.10.5. Şirket ürünlerinin sosyal ağlardaki gruplar üzerinden satışlarının gerçekleştirilmesine izin verilemez. Siz sadece ürünler ile ilgili tavsiyelerde bulunabilir ve referral linkleri paylaşabilirsiniz. "Bu ürünü benden satın alabilirsiniz" gibi ifadeler de kuralların ihlali sayılmaktadır.

18.10.6. iş ortaklarının sosyal ağlardaki gruplarının ücretli reklamına ve sosyal ağlardaki kişisel hesaplarının ücretli tanıtılmasına sadece reklam edilen grubun veya hesabın tasarımının İşbirliği Standartlarının gerekliliklerine (18.10. madde) uygun olması şartıyla izin verilmektedir.

18.10.6.1. İş ortağı  gruplarının ücretli reklamının sosyal ağlarda yerleştirilmesi ve kişisel hesapların ücretli tanıtılması sırasında reklamın hedef bağlantısı olarak referral bağlantısını yerleştirmek yasaktır. Reklam ilanı kullanıcıyı bağlantı üzerinden iş ortağının reklam edilen grubuna veya iş ortağının tanıtıldığı kişisel hesabına ulaştırmalıdır.

18.10.6.2. İş ortağının gruplarının ücretli reklamının sosyal ağlarda yerleştirilmesi ve kişisel hesaplarının ücretli tanıtımı sırasında reklam ilanının metninde ve anahtar kelimeleri olarak herhangi çeviri ve transliterasyon şeklinde Şirket adı olan 
Bonivias ifadesinin,  Bonivias ürünlerinin ve ürün serilerinin ticari adlarının kullanılması yasaktır.

18.10.6.3. Banner reklam kullanarak iş ortağı gruplarının ücretli reklamının sosyal ağlarda yerleştirilmesi ve kişisel hesaplarının ücretli tanıtımı sırasında reklam bannerlerinde ana odak olarak Şirketin fikri mülkiyet nesnelerini (ticari adı, logosu, ticari markası, ticari işareti, patentleri vs.) kullanmak yasaktır.


18.10.7. Dış web siteleri, forumlar, messengerler ve sosyal ağlar dahil olmak üzere üçüncü taraf internet platformlarında ortak alışverişleri organize etmek ve yürütmek yasaktır.

18.10.8. 18. maddenin ihlali durumunda Şirket ihlal edenlere karşı 20. maddede sözü edilen yaptırımları uygulayıp onları bloke edebilir.


19. Mağazasında davranış kuralları


Her Bonivias Mağazasında iş ortamının ve kurumsal kültürün sağlanması İş ortaklarının ve Şirketin başarılı faaliyetlerinin önemli bir koşuludur.

19.1.Bonivias Mağazalarında aşağıdakiler yasaktır:

19.1.1. Başka şirketlerin ürünlerini ve hizmetlerini satmak ve bunların reklamını yapmak.
19.1.2. Şirket tarından işbu ülkeye yönelik ürün çeşitliliği arasında sunulmayan Malları, Ürünleri, Marka Literatürünü ve Markanın Eğitim materyallerini satmak ve bunların reklamını yapmak.
19.1.3. Bonivias Mağazasına gelen potansiyel Müşterileri ve iş ortaklarını işe davet etme amacıyla nöbetler düzenlemek.
İş ortaklarının satış alanında uzun süreli ve gerekçesiz olarak bulunması nöbet olarak değerlendirilir. Müşterilerle buluşmaların, eğitimlerin ve master-class'ların Bonivias Mağazasında bu amaçlara yönelik ayarlanmış konferans salonu veya toplantı odası gibi yerlerde yapılması önerilir.


19.1.4. Diğer iş ortaklarının Müşterileri ve iş ortakları ile iletişim kurarken Eğitmenleri tarafından önerilen ürün kullanım programlarında veya iş kurma programlarında düzeltmeler yapmak.

19.1.5. Diğer iş ortakklarının itibarını veya İş Yapısının üyeleri arasındaki ortamı negatif olarak etkileyebilecek her türlü söylentiyi yaymak.

19.1.6. Başka bir iş ortağının Adayının, kendisini Şirket işine davet etmeyen bir iş ortağının İş Yapısına kaydolmasına sebep olacak herhangi eylemlerde bulunmak.

19.1.7.Bonivias Mağazasının çalışanlarına ve Şirketin diğer iş ortaklarına karşı uygunsuz davranmak (hakaretlere, kabalığa, ölçüsüz davranışa, müstehcen ifadelere yer vermek).

19.1.8. Bonivias Mağazasının çalışanlarından iş sorumluluklarının bir parçası olmayan eylemler gerçekleştirmelerini istemek.

19.1.9. Kamu düzenini bozmak (yüksek sesle konuşmak, Bonivias Mağazası alanında sarhoş halde bulunmak, Bonivias Mağazasının ziyaretçileri veya çalışanları ile anlaşmazlıkları çözerken zor kullanmak, ahlaksız davranmak vb.).

19.1.10. Bonivias Mağazasında yemek yemek, alkollü içecekleri tüketmek, narkotik ve toksik maddeler kullanmak.


19.1.11. Şirketin Ürünlerini, Marka Literatürünü, Markanın Eğitim materyallerini ve diğer ilgili ürünleri ayırmak ve rezerve etmek.

19.1.12. Bonivias Mağazası çalışanlarının Alıcılara, Müşterilere, iş ortaklarına hizmet sağlama sürecine müdahale etmek.

19.1.13. Bonivias Mağazasında belirlenmiş çalışma rejimini ihlal etmek.


19.1.14. Halka açık yerlerde gerçekleştirilen her türlü tıbbi faaliyetler devlet lisansı gerektirir. Bunun için Bonivias Mağazasında herhangi doktor danışmanlıklarının düzenlenmesi, teşhis koyma ve tıbbi-tedavi amaçlı faaliyetlerin yapılması yasaktır. Bu tarz eylemler Şirketin prensiplerine ve kurallarına aykırıdır.

19.1.15. Ücretli etkinlikleri düzenlemek (kurslar, master-class'lar vb.).

19.2. Bonivias Mağazaları tüm iş ortakları ve Müşteriler için eşit imkanlar sunma alanlarıdır. Davranış Kurallarına uymak, tüm iş ortakları ve Müşteriler için zorunludur.

19.3. 19. Maddenin ihlali durumunda Şirket ihlal edenlere karşı 20. maddede açıklanan yaptırımları uygulama hakkını saklı tutar.


20. Yaptırımlar


20.1. Şirkete İşbirliği Standartlarının ihlaline ilişkin bilginin ulaşması durumunda, Şirket denetleme gerçekleştirmekte ve ihlal edenden ve Eğitmeninden açıklamaları talep etmektedir.

20.2. iş ortağı , Şirketin belirttiği süreler içerisinde Şirket soruşturmasına yanıt vermez veya iddiayı çürütemezse karar mevcut bilgilere dayanarak verilir.

20.3. Denetleme sonuçlarına göre Şirket ihlal edene karşı yaptırımların uygulanmasına ilişkin karar almakta ve alınan kararı kendisine, İş ortağına ve İş Yapısı Liderine bildirmektedir. İhlale ilişkin bilgilerin ulaşmasından sonra Şirketin herhangi bir eylemde bulunmaması, Şirketin işbu ihlale ilişkin gelecekte yaptırımları uygulama hakkından feragat etme anlamına gelmemektedir.

20.4. Müşterilerin ve/veya Şirketin maddi veya manevi bir zarara uğramasına yol açan herhangi tip eylemlerin tespit edilmesi durumunda Şirket tek taraflı olarak özel girişimin Ürünlerini satma iznini iptal edebilir ve iş ortağı ile işbirliğini feshedebilir.

20.5. Yaptırım türleri.

20.5.1. Uyarı.Müşterinin, iş ortağının gerçekleştirdiği ilk ihlalinden sonra Şirket takdirine bağlı olarak ihlal eden kişiye, tekrarlanan ihlaller durumunda olası yaptırımlara ilişkin resmi bir uyarı yapabilir.

20.5.2. Moratoryumun uygulanması. İş ortağına üç aya kadar süreyle cari ödemelerin durdurulması ve Şirketin Web Sitesindeki Kişisel hesabına erişiminin kısıtlanması. Şirketin takdirine göre moratoryum süresi ihlal olayına ilişkin tam bilgilerin alınmasına kadar uzatılabilir.

20.5.3. Parasal ceza,  Şirket tarafından iş ortağına ödenmek üzere tahakkuk edilen tutarlardan kesilecek 1-3 aylık ödeme tutarında bir cezaya tabidir.

20.5.4. İş ortağı statüsünün düşürülmesi, kalifikasyonlarının iptal edilmesi.

20.5.5. İş ortağının referral linkini engelleme. Yaptırım, iş ortaklarının sosyal ağlardaki gruplarının ücretli reklamı ve sosyal ağlardaki kişisel hesaplarının ücretli tanıtımı (18.10.6.–18.10.6.3. maddeler) ve ayrıca iş ortaklarının dış sitelerinin ücretli reklamı (18.9.6.1.–18.9.6.4. maddeler) dahil olmak üzere ihale tipi reklam sistemlerinde ve sosyal ağlarının reklam sistemlerinde (Yandex.Direct, Google AdWords, MyTarget, Begun, VKontakte reklam ağı, Facebook, Instagram ve diğer ücretli reklam türleri) ücretli ilanların yerleştirilmesi yoluyla reklam ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürülmeleri sırasında Şirketin İşbirliği Standartlarını ihlal edenlere karşı uygulanmaktadır. Engellenen referral linki takip eden bir İnternet kullanıcısı, Standartları ihlal eden kişiye ait kayıt numarasına bağlı olmadan Şirketin resmi Web Sitesine yönlendirilir.

20.5.6. Kaydın sonlandırılması. İş ortağınan ve Müşterinin Şirket inisiyatifi üzerine Şirketteki kaydının sonlandırılması.21. Şirketin İşbirliği Standartlarındaki ve diğer belgelerindeki değişmeler

21.1. Şirket, yapılan değişikliklere ve eklemelere ilişkin bilgileri veya Standartların, Kuralların ve hükümlerin tamamlanmış/düzeltilmiş metinlerini Şirketin Web Sitesinde yayınlayarak Kariyer Planına, kalifikasyon şartlarına, İşbirliği Standartlarına ve diğer Kurallara ve hükümlere değişiklikleri ve eklemeleri yapma hakkına sahiptir.

21.2. Şirket, Ürün fiyatlarını, Ürün puanlarını değiştirme, Ürünlerde indirimler uygulama, kampanyaları tasarlama, Ürünlerin çeşitliliğini ve ödeme şekillerini değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Şirket özel işletmeleri, Müşterileri ve iş ortakları belirtilen değişiklikler ve düzenlenen kampanyalar ile ilgili Web Sitesi üzerinden bilgileri yayınlayarak bilgilendirmektedir; ayrıca bu bilgiler Bonivias Mağazalarından öğrenilebilmektedir. Şirket, sözü edilen değişikliklerin yapılmasından ve depolarda ürünlerin yokluğundan doğan zararları karşılamamaktadır.


21.3. Şirket, kayıt sırasında belirtilen e-posta adreslerine bilgilendirme mektupları göndererek özel işletmeleri, Müşterileri ve İş ortaklarını 21.2. maddede belirtilen değişiklikler ve kampanyalar hakkında bilgilendirmektedir.

21.4. 21.2. Maddede belirtilen tüm değişiklikler Şirketin bilgilendirme mesajında yazılan tarihten itibaren yürürlüğe girmektedir.

21.5. E-posta adresini değiştirmiş olan İş ortağı veya  Müşteri bu durumu Şirkete bildirmelidir. Aksi halde Şirketin ilk elektronik adrese gönderdiği tüm bilgilendirme mektupları gerekli adrese gönderilmiş, alıcı ise tüm değişikliklere ilişkin bilgilendirilmiş sayılacaktır.

İş ortağı ve Şirket İşbirliği Standartlarının uzun vadeli ilişkiler kurulmasını hedeflediğini ve buna göre Şirket ile uzun vadeli ve istikrarlı bir işin kurulmasını hedeflediğini anlamaktadır. İşbirliği Standartlarının yerine getirilmesi, Şirket tarafından sağlanan tüm fırsatların gerçekleştirilmesi, Şirketin tüm iş ortaklarının iyi geliri ve finansal refahı ve keyifli huzurlu bir çalışma ortamı demektir.

 


22 . Gelir Vergisi Stopajı Kabul Beyanı

Şirket tarafından, tarafıma tahakkuk edecek her türlü (sözleşmeden ve Şirket Kariyer Planına göre oluşacak komisyon, prim, kampanya geliri, yıllık prim, doğrudan satış kazancı vb.) gelir unsurlarından kesilmesi gereken gelir vergisi tevkifatları (stopaj) için, şirket tarafından tanzim edilecek gider pusulası veya yerine geçebilecek herhangi bir belgeyi bugünden imza etmiş sayıldığımı kabul ve taahhüt ederim

İş ortağı Satış Karı Hesaplama Yöntemi
Satış Karı, Katalog Fiyatı üzerinden yapılan satışın yürürlükteki KDV oranı tutarı düşülerek ( KDV hariç
tutar ) İç Yüzde hesaplaması ile yapılacaktır. İş ortağı satış karı hesaplaması KDV hariç tutarın 1.30’ a
bölünmesi ile karın matrahı bulunacaktır. Bulunan bu matrah 0,30 ‘ a çarpılmak sureti ile iş ortağının
bürüt satış karı hesaplanacaktır.


İş Ortağının Prim Hesaplamasında Esas Alınacak Matrah
BP ( Bonivias Para ) Üzerinden hesaplanacaktır. Prim yüzde hesaplamalarında, Dış Yüzde yöntemi
kullanılacaktır. Dış yüze hesaplaması; Prim matrahının prim tablosunda belirtilen yüzdelik dilime göre
çarpılması ile bulunacaktır. ( ÖRN : 500 X 0,6 ) % 6 Basamağına ulaşmış bir iş ortağı için.İşbu belgede kullanılan kavramlar ve terimler:

 
 • Puanlar – Şirketin her ürünü için ayrı ayrı belirlenen sabit sayısal bir göstergedir.
 • Şirket – Bonivias ticari markalarına ilişkin münhasır haklara sahip olan şahıstır.
 • İş Ortağı – Bonivias ticari markalı ürünleri satın alan ve her alışverişleri için bonusları kazanan, bu ürünleri diğer insanlara öneren ve onların alışverişleri için bonusları kazanan; diğer insanları ürünlerin çeşitliliğine, kullanım yöntemlerine ve sonuçlarına ilişkin bilgilendiren, diğer insanlara Müşteri veya İş ortağı olmalarını öneren şahıstır.
 • Bonivias , Marka – Bonivias ticari markalarının ve ayrıca Şirketin, Bonivias ticari markalı ürünlerin satışlarının arttırılması amacıyla erişim sağladığı görsel stilin, girişimciliği sürdürme kurallarının ve yöntemlerinin bütünüdür.
 • As Direktör –Direktör – As Takım Lideri – Takım Lideri –Organizasyon Lideri,  Lider iş kariyerinde iş ortağı statüsünün belirlenmesidir.
 • Bronz Lider, Gümüş Lider, Altın Lider ve üstü – büyük satış yapılarına sahip iş ortağının ve iş kariyerindeki statüsünün belirlenmesidir.
 • İş Ortakları Dizisi – bir birinin altında kaydolan İş ortaklarından oluşan çok düzeyli bir organizasyondur.
 • Markanın Literatürü ve Markanın Eğitim materyalleri – Bonivias  ticari markalı ürünlerin satışlarının arttırılması amacıyla Şirket tarafından geliştirilmiş sesli- video- multimedya ürünleri, resmi basılı materyallerdir.
 • Kişisel Alışveriş – İş ortağının veya Müşterinin bireysel numarası ile Şirketin sisteminde düzenlenmiş bir alışveriştir.
 • Kişisel Ciro – İş ortağının, Müşterinin bireysel numarasına kayıtlı Şirket ürünlerinin kişisel alışverişleridir. Kişisel Ciroya iş ortağının Müşterilerinin alışverişleri dahildir. Puan olarak hesaplanmaktadır.
 • Bonivias Mağazası,– Bonivias ticari markalı ürünlerin ve ayrıca eğitim literatürünün ve markanın diğer basılı ürünlerinin satışlarına; Müşterilere, ve İş ortaklarına hizmetlerin sunulmasına; sunumların, master-class'ların, toplantıların ve iş ortağı işlerine veya Bonivias markalı ürünlerin pazarlanmasına destek sağlayan diğer etkinliklerin düzenlenmesine; Müşterilerin ürünler ve kampanyalar hakkında bilgi edinmelerine veya iş ortaklarının iş hakkındaki bilgileri edinmelerine yönelik uzmanlaşmış bir merkezdir.
 • İş Ortağı – Adayı (İş ortağı veya Müşteriyi) Şirket ile işbirliğine davet eden, Şirket tarafından İş ortağı olarak kaydedilmiş olan ve davet edilen şahıslara bilgi desteği, eğitim, öğretim ve eğitmenlik konularında destek sağlayan İş ortağı veya Müşteridir.
 • Müşteri – Bonivias ticari markalı ürünleri kişisel kullanımı için satın alan ve bunları diğer insanlara önerebilen bir şahıstır.
 • Kariyer Planı – Girişimcilik faaliyetlerinde bulunan İş ortaklarına ücret ödeme gerekçeleri, tutarları ve prosedürünün yanı sıra Müşterilere ve  iş ortaklarına teşvik bonus türlerini, tutarlarını, hesaplama ve sunulma şekillerini öngören iş ortaklarına ve Müşterilere prim ödemelerine ve bonuslara ilişkin bir yönetmeliktir.
 • Satış Yapısı, Yapı – iş ortağınan doğrudan veya dolaylı olarak Bonivias ticari markalı ürünleri satın almaya davet edilmiş Müşterilerin,ve iş ortaklarının bütünüdür. Bir iş ortağınan İş Yapısı diğer iş ortağınan İş Yapısının bir parçası olabilir.
 • İş ortağınan birinci basamağı – bireysel numaraları doğrudan işbu iş ortağınan bireysel numarasının altında kaydedilen iş ortakları ve Müşteriler.
 • Şirketin Web Sitesi – Şirketin, İnternet ağında https://bonivias.com domain adı olan, Bonivias ticari markalı ürünlere, markanın ticaretine, faaliyetlerine ve Etkinliklerine ilişkin resmi bilgileri içeren web sitesidir.
 • Ürünler, Ürün – Bonivias ticari markalı takviye edici gıdalar, gıdasal, kozmetik ve parfüm ürünleri ile diğer ürün grupları.
 • Gizlilik kuralları – Şirketin, kişisel verileri koruma ve sözü edilen verileri Şirkete sunan kişilerin haklarını koruma yükümlülükleri de dahil olmak üzere Şirketin veri tabanlarında ve kayıt sistemlerinde bulunan kişisel verilerin toplanmasına, muhafaza edilmesine, kullanılmasına, paylaşılmasına, kaydolmasına, aktarılmasına ilişkin kabul ettiği kurallardır.